1951 – powstanie Zakładów Mechanicznych w Łabędach

1953 – produkcja pierwszej partii czołgów T-34 

1958 – rozpoczęcie produkcji czołgów T-54, a następnie T-55

1959 – podjęcie produkcji koparek KU-1206 serii UNIKOP

1962 – dostawy ciągnika artyleryjskiego 668 do Związku Radzieckiego

1966 – podpisanie umowy kooperacyjnej z angielską firmą „Jones” na budowę koparek

1967 – rozpoczęcie produkcji koparki KU-1207

1968 – powołanie Zakładu Produkcji Doświadczalnej – obecnie OBRUM Sp. z o.o.,

ZPD rozpoczyna prace nad wozami zabezpieczenia technicznego WZT-1 WZT-2

1974 – przekształcenie firmy w Kombinat Urządzeń Mechanicznych „Bumar-Łabędy”

1976 – na bazie Zakładu Produkcji Doświadczalnej powstaje  OBRUM

1977 – podpisanie umowy licencyjnej na uruchomienie produkcji czołgów T-72M

1988 – produkcja pierwszej koparki hydraulicznej BRAWAL 1611

1993 – przekształcenie KUM „Bumar-Łabędy” w jednoosobową spółkę Skarbu Państwa,

rozpoczęcie produkcji czołgu PT-91

1999 – podpisanie kontraktu na dostawę 44 sztuk wozów zabezpieczenia technicznego WZT-3 do Indii

2002  – drugi kontrakt na dostawę do Indii 80 sztuk WZT-3

2003 – podpisanie kontraktu na dostawę czołgów PT-91 i wozów towarzyszących dla Malezji

 2004  – trzeci kontrakt na dostawę do Indii 228 sztuk WZT-3

2006 – rozpoczęcie produkcji wież HITFIST 30 do KTO Rosomak,

wykonanie przeglądów wież 60 sztuk czołgów LEOPARD 2A4

2007 – wejście ZM BUMAR-ŁABĘDY SA do Grupy BUMAR, obecnie Polskiego Holdingu Obronnego 

2010 –  intensyfikacja remontów sprzętu pancernego dla Polskiej Armii 

2011 – produkcja korpusów do Samobieżnej Armatohaubicy KRAB

2012 – przeprowadzenie przeglądów czołgów Leopard 2A4 wraz z doprowadzeniem

do pełnej sprawności