Zakłady Mechaniczne ,,BUMAR-ŁABĘDY” S.A. w Gliwicach

zatrudnią pracowników na stanowisku:
Palacz kotłowy

 

ZAKRES OBOWIĄZKÓW:
– obsługa kotłów energetycznych,
– obsługa magazynu węgla ,
– utrzymanie ruchu kotłowni,

WYMAGANIA:
– wykształcenie minimum zasadnicze zawodowe,
– uprawnienia energetyczne E2 do eksploatacji kotłów,
– mile widziane uprawnienia do obsługi wciągarek,
– wiedza w zakresie eksploatacji urządzeń i instalacji do wytwarzania i przesyłania ciepła,
OFERUJEMY:
-wynagrodzenie adekwatne do stanowiska,
-pracę w systemie czterobrygadowym,
-system świadczeń socjalnych,

 

Oferty można składać osobiście w Biurze Zarządzania Kadrami pok. 505 BUT V piętro lub elektronicznie na adres ebaranowska@bumar.gliwice.pl