Zakłady Mechaniczne „BUMAR-ŁABĘDY” S.A. pilnie zatrudnią pracowników:

w Biurze Pełnomocnika ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania na stanowiskach:

 

  • ODBIORCA SPAWANIA- brygadzista

Oczekiwane wymagania:

– wykształcenie min. zawodowe lub średnie techniczne

– znajomość rysunku technicznego

– znajomość norm ISO 90001,ISO 14001,AQAP w stopniu podstawowym

– znajomość podstawowych zasad metrologii

– uprawnienia do wykonywania badań nieniszczących PT, UT, MT i VT

– dobra organizacja pracy własnej

Do głównych obowiązków osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało m.in:

  1. Odbiór jakościowy procesów spawalniczych
  2. .Wystawianie protokołów reklamacyjnych i kart braków na wyroby niezgodne z wymaganiami
  3. Analiza reklamacji wpływających i wystawianie protokołów z rozpatrzenia reklamacji.
  4. Wykonywanie badań nieniszczących, dokonywanie oceny i zatwierdzania ich wyników oraz wystawienie protokołów z badań
  5. Odbiór procesów weryfikacyjnych
  6. Zgłaszanie ustalonych i odebranych procesów do odbioru wojskowego
  7. Ocena przestrzegania ustalonego reżimu technologicznego
  8. Nadzorowanie pracy podległych pracowników.