Zakłady Mechaniczne „BUMAR-ŁABĘDY” S.A. pilnie zatrudnią pracowników:

w Biurze Pełnomocnika ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania na stanowiskach:

 

 • ODBIORCA OBRÓBKI MECHANICZNEJ

Oczekiwane wymagania:

– wykształcenie min. zawodowe lub średnie techniczne

– znajomość rysunku technicznego

– znajomość norm ISO 90001,ISO 14001,AQAP w stopniu podstawowym

– znajomość podstawowych zasad metrologii

– umiejętność posługiwania się sprzętem kontrolno-pomiarowym

– dobra organizacja pracy własnej

Do głównych obowiązków osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało m.in:

 1. Odbiór jakościowy procesów obróbki mechanicznej
 2. Wystawianie protokołów i kart braków na wyroby niezgodne z wymaganiami
 3. Zgłaszanie ustalonych i odebranych procesów do odbioru wojskowego
 4. Ocena przestrzegania ustalonego reżimu technologicznego
 • ODBIORCA SPAWANIA- brygadzista

Oczekiwane wymagania:

– wykształcenie min. zawodowe lub średnie techniczne

– znajomość rysunku technicznego

– znajomość norm ISO 90001,ISO 14001,AQAP w stopniu podstawowym

– znajomość podstawowych zasad metrologii

– uprawnienia do wykonywania badań nieniszczących PT, UT, MT i VT

– dobra organizacja pracy własnej

Do głównych obowiązków osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało m.in:

 1. Odbiór jakościowy procesów spawalniczych
 2. .Wystawianie protokołów reklamacyjnych i kart braków na wyroby niezgodne z wymaganiami
 3. Analiza reklamacji wpływających i wystawianie protokołów z rozpatrzenia reklamacji.
 4. Wykonywanie badań nieniszczących, dokonywanie oceny i zatwierdzania ich wyników oraz wystawienie protokołów z badań
 5. Odbiór procesów weryfikacyjnych
 6. Zgłaszanie ustalonych i odebranych procesów do odbioru wojskowego
 7. Ocena przestrzegania ustalonego reżimu technologicznego
 8. Nadzorowanie pracy podległych pracowników.
 • ODBIORCA DOSTAW

Oczekiwane wymagania:

– wykształcenie średnie techniczne

– znajomość rysunku technicznego i zasad metrologii

– znajomość norm ISO 90001,ISO 14001,AQAP w stopniu podstawowym

– znajomość podstawowych zasad prowadzenia działań logistycznych

– umiejętność posługiwania się sprzętem kontrolno-pomiarowym

– dobra organizacja pracy własnej

Do głównych obowiązków osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało m.in:

 1. Realizacja zadań związanych z kontrolą jakości dostaw oraz wysyłanych wyrobów
 2. Współudział w przeprowadzaniu audytów u dostawców
 3. Nadzorowanie poprawnego zabezpieczania dostaw przed utratą cech jakościowych
 4. Sporządzanie protokołów reklamacyjnych na dostawy o nieodpowiedniej jakości
 5. Sporządzanie i ewidencjonowanie zapisów dotyczących jakości