Zakłady Mechaniczne ,BUMAR-ŁABĘDY” S.A. w Gliwicach zatrudnią pracownika w Audytu i Kontroli Wewnętrznej na stanowisku : SPECJALISTA ds. KONTROLI WEWNĘTRZNEJ

Oczekiwane wymagania:
– wykształcenie wyższe prawnicze lub ekonomiczne
– znajomość przepisów regulujących funkcjonowanie spółki prawa handlowego
– umiejętność dokonania oceny funkcjonowania spółki
– umiejętność myślenia analitycznego i formułowania wniosków
– umiejętność identyfikowania i oceny ryzyka mogącego wystąpić w realizowanych przez spółkę przedsięwzięciach
– umiejętność sporządzania protokołów i sprawozdań z kontroli
– umiejętność pracy w stresie
– konsekwencja w działaniu
– dobra organizacja pracy własnej