Zakłady Mechaniczne „BUMAR-ŁABĘDY” S.A.
pilnie zatrudnią pracowników w Biurze Konstrukcyjnym na stanowisku:
1. SPECJALISTA KONSTRUKTOR- MECHANIK
2. SPECJALISTA KONSTRUKTOR – ELEKTRONIK

Wymagania:
1. wykształcenie wyższe techniczne z zakresu budowa maszyn lub pokrewne (dla pkt.1)
2. wykształcenie wyższe techniczne o specjalności elektronik (dla pkt.2)
3. znajomość ogólnych zasad tworzenia dokumentacji technicznej (dokumentacji konstrukcyjnej, warunków technicznych, instrukcji eksploatacji, opisów technicznych)
4. znajomość tworzenia dokumentacji konstrukcyjnej w programie SOLIDWORKS
5. umiejętność tworzenia programów badań i interpretacji wyników badań
6. znajomość programu MS OFFICE
7. biegła znajomość języka angielskiego, pożądana znajomość języka niemieckiego
8. dobra organizacja pracy własnej