Konferencja „Dzień Przemysłu 2017”

W dniu 26 kwietnia odbyła się VIII Edycja Konferencji „Dzień Przemysłu 2017”. Tegoroczne wydarzenie przeprowadzono pn. „Siły Zbrojne RP i polski przemysł obronny w misji bezpieczeństwa Polski”.

Uczestniczyli w niej przedstawiciele administracji rządowej, instytucji i jednostek resortu obrony narodowej oraz podmioty przemysłowe i naukowe sektora obronnego.

Konferencja miała formę jednodniowego, trzypanelowego forum.

Jej tematykę stanowiły m.in.:

– kierunki modernizacji technicznej Sił Zbrojnych RP,
– inicjatywy na forum europejskim – szanse i możliwości dla polskiego przemysłu obronnego,
– promocja oferty i eksportu produktów polskiego przemysłu obronnego.

W foyer dostawcy sprzętu wojskowego mieli możliwość prezentacji swoich firm.

Zakłady Mechaniczne „BUMAR-ŁABĘDY” S.A. na wspólnym stoisku wraz z Rosomak S.A. oraz OBRUM Sp. z o.o. w formie multimedialnej zaprezentowały swoje produkty, kompetencje i ofertę dla Sił Zbrojnych RP.