Zakłady Mechaniczne „BUMAR – ŁABĘDY” S.A.
ul. Mechaników 9
44-109 Gliwice
bumar@bumar.gliwice.pl
www.bumar.gliwice.pl

tel. +48 32 734 51 11
fax. +48 32 734 65 11

Marek Grochowski
Prezes Zarządu

Sekretariat Prezesa Zarządu

tel. +48 32 734 50 00
fax. +48 32 734 50 02
e-mail: dgsekretariat@bumar.gliwice.pl

Tomasz Barski
C
złonek Zarządu ds. Ekonomiczno – Finansowych

Sekretariat Członka Zarządu

tel. +48 32 734 62 00
fax. +48 32 734 62 02
e-mail: dfsekretariat@bumar.gliwice.pl

Monika Kruczek
Członek Zarządu ds. Produkcji i Relacji Społecznych

Sekretariat Członka Zarządu

tel. +48 32 734 69 09
fax. +48 32 734 69 11
e-mail: drsekretariat@bumar.gliwice.pl

Dariusz Rzepka
Dyrektor ds. Techniki i Infrastruktury

Sekretariat

tel. +48 32 734 68 00
fax. +48 32 734 68 03
e-mail: gpsekretariat@bumar.gliwice.pl

Biuro Zarządu i Organizacji

tel. +48 734 50 27
fax. +48 32 734 50 12

Obsługa akcjonariuszy i spraw związanych z akcjami Spółki

tel.  +48 32 734 50 05

e-mail:  akcje@bumar.gliwice.pl

Józef Jędruch
Dyrektor ds.
Sprzedaży i Marketingu

Sekretariat

tel. +48 32 734 58 00
fax. +48 32 734 58 01
e-mail: dzsekretariat@bumar.gliwice.pl

Wojciech Patoła
Dyrektor Biura Programu LEOPARD 2PL
 

Sekretariat

tel. +48 32 734 58 00
fax. +48 32 734 58 01
e-mail: dzsekretariat@bumar.gliwice.pl

Sławomir Jagosz
Dyrektor Produkcji

Sekretariat

tel. +48 32 734 68 00
fax. +48 32 734 68 03
e-mail: gpsekretariat@bumar.gliwice.pl

Biuro Marketingu

tel. +48 32 734 58 09
e-mail: bumar@bumar.gliwice.pl

Biuro Sprzedaży

tel. +48 32 734 58 10
fax. +48 32 734 58 01

e-mail: sale@bumar.gliwice.pl

Biuro Obsługi Posprzedażowej

tel. +48 32 734 58 33
fax. +48 32 734 58 31
e-mail: serwis@bumar.gliwice.pl

Andrzej Skoludek
Główny Energetyk
Zakład Energetyczny

Sekretariat

tel. +48 32 734 54 00
fax. +48 32 734 54 06