Piotr Minkowski – Przewodniczący Rady Nadzorczej

Damazy Ćwikowski – Członek Rady Nadzorczej

Andrzej Skoludek – Członek Rady Nadzorczej

Jędrzej Jędrych – Członek Rady Nadzorczej

Radosław Matczak – Członek Rady Nadzorczej

Jarosław Burzawa – Członek Rady Nadzorczej