Marek Grochowski – Prezes Zarządu

Jan Panek – Członek Zarządu ds. Technicznych i Relacji Społecznych

Tomasz Barski– Członek Zarządu ds. Ekonomiczno – Finansowych