Marek Grochowski – Prezes Zarządu

Monika Kruczek – Członek Zarządu ds. Produkcji i Relacji Społecznych

Tomasz Barski– Członek Zarządu ds. Ekonomiczno – Finansowych