Zakłady Mechaniczne „BUMAR-ŁABĘDY” S.A. są producentem ciężkich pojazdów gąsienicowych o przeznaczeniu wojskowym i cywilnym. Wchodzą w skład Polskiej Grupy Zbrojeniowej.

Ponad 60-letnie doświadczenie produkcyjne i technologiczne, innowacyjność oraz systematycznie doskonalona polityka zachowania jakości tworzą potencjał firmy, która jest dzisiaj w pełni zdolna sprostać rosnącym wymaganiom konkurencyjnego rynku oraz oferować użytkownikom produkty o najwyższym stopniu zaawansowania.

Zakłady Mechaniczne „BUMAR-ŁABĘDY” Spółka Akcyjna
Rejestr Przedsiębiorców: Sąd Rejonowy w Gliwicach
X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS 16872
NIP: 631-010-20-11, REGON: 271829754
Kapitał zakładowy: 123.056.130,00 zł
Kapitał wpłacony: 123.056.130,00 zł

Akcjonariusze:

– Polska Grupa Zbrojeniowa S.A.:  93,69%

– Polski Holding Obronny Sp. z o.o. 0,66%

               – oraz pracownicy i pozostali akcjonariusze: 5,65%