W kwietniu 1951 r. Minister Przemysłu Ciężkiego na bazie łabędzkiej filli Huty „Pokój” i kilku innych zakładów powołał do życia Zakłady Mechaniczne w Łabędach, których zadaniem miała być produkcja ciężkich pojazdów gąsienicowych – czołgów, ciągników rolniczych i artyleryjskich, koparek oraz żurawi. W 1956 r. przedsiębiorstwo przyjęło nazwę Zakładów Mechanicznych „Łabędy” w Gliwicach. W 1974 r. powstał Kombinat Urządzeń Mechanicznych „Bumar-Łabędy” do którego włączono także wydziały zamiejscowe oraz Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Urządzeń Mechanicznych „OBRUM” w Gliwicach. W następnych latach struktura organizacyjna kombinatu ulegała różnym zmianom.

Zasadniczym profilem produkcyjnym zakładów było wytwarzanie czołgów dla Wojska Polskiego oraz odbiorców zagranicznych. W latach 1951-1956 produkowano czołgi typu T-34, w 1957 r. wszedł do produkcji typ T-54 i T-54A, a w 1962 r. – T-55 i T-55A. W latach 1982-1990 produkowany był czołg średni T-72 i jego kolejne warianty: T-72M1, czołg dowódczy T-72M1K oraz Wóz zabezpieczenia technicznego WZT-3, Wóz zabezpieczenia saperskiego i Wóz Minerski. Na początku lat 90-tych powstał zmodernizowany czołg PT-91, a na początku obecnego stulecia jego wersja PT-91M oraz WZT-4 i PMC Leguan dla sił zbrojnych Malezji.

Pod koniec lat 80-tych i na początku lat 90-tych przedsiębiorstwo przeżyło bardzo trudny okres spowodowany spadkiem popytu na sprzęt wojskowy i maszyny budowlane oraz ustrojowymi zmianami polityczno-gospodarczymi w kraju. 1 lipca 1993 roku nastąpiła komercjalizacja dotychczasowego Kombinatu, który przekształcony został w spółkę akcyjną pod nazwą Zakłady Mechaniczne „BUMAR-ŁABĘDY” S.A. w Gliwicach.

.