Prezes Zarządu Zakładów Mechanicznych „BUMAR-ŁABĘDY” S.A. Zarządzeniem nr 34/VIII/2016 z dnia 29.11.2016 roku, wprowadził do stosowania w spółce Procedurę Antykorupcyjną.