Prezes Zarządu Zakładów Mechanicznych „BUMAR-ŁABĘDY” S.A. Zarządzeniem nr 34/VIII/2015 z dnia 05.08.2015 roku, wprowadził do stosowania w spółce Politykę Antykorupcyjną.