Naszym celem jest produkowanie wyrobów i wykonywanie usług o najwyższej jakości, odpowiadających w pełni wymaganiom klientów przy równoczesnym poszanowaniu środowiska naturalnego oraz zapewnieniu pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy.

Stosujemy Zintegrowany System Zarządzania Jakością, Środowiskiem oraz Bezpieczeństwem i Higieną Pracy spełniający wymagania norm: PN-EN ISO 9001, PN-EN ISO 14001, PN-N-18001 i publikacji natowskiej AQAP-2110. Obrót towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym prowadzony jest z zachowaniem wymagań Wewnętrznego Systemu Kontroli.

Zintegrowany System Zarządzania jest jednym z istotnych elementów strategii zarządzania Spółką.