Damazy Ćwikowski – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Andrzej Skoludek – Sekretarz Rady Nadzorczej

Jędrzej Jędrych – Członek Rady Nadzorczej

Jerzy Krasnodębski – Członek Rady Nadzorczej

Jarosław Burzawa – Członek Rady Nadzorczej