Katarzyna Pośnik – Przewodnicząca Rady Nadzorczej

    Damazy Ćwikowski – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Andrzej Skoludek – Sekretarz Rady Nadzorczej

Jędrzej Jędrych – Członek Rady Nadzorczej

Radosław Matczak – Członek Rady Nadzorczej

Jarosław Burzawa – Członek Rady Nadzorczej