Adam Janik – Prezes Zarządu

Zbigniew Siuśta – Członek Zarządu – Dyrektor ds. Finansowo-Handlowych

Jan Panek – Członek Zarządu – Dyrektor ds. Techniki i Relacji Społecznych