Adam Janik – Prezes Zarządu – Dyrektor Naczelny

Jan Panek – Członek Zarządu – Dyrektor ds. Technicznych i Relacji Społecznych