Marek Grochowski – Prezes Zarządu

Monika Kruczek – Członek Zarządu

Tomasz Barski– Członek Zarządu ds. Ekonomiczno – Finansowych