Adam Janik — Prezes Zarządu

Tomasz Kurczek — Członek Zarządu — Dyrektor ds. Finansowo-Handlowych

Krzysztof Pawlik — Członek Zarządu — Dyrektor ds. Rozwoju i Relacji Społecznych