Adam Janik – Prezes Zarządu                     

Jan Panek – Członek Zarządu – Dyrektor ds. Technicznych i Relacji Społecznych