Marek Grochowski – Prezes Zarządu

Dariusz Galicz – Członek Zarządu

Jan Panek – Członek Zarządu – Dyrektor ds. Technicznych i Relacji Społecznych