Adam Janik —  Prezes Zarządu 

Tomasz Kurczek —  Członek Zarządu – Dyrektor ds. Ekonomiczno — Finansowych

Krzysztof Pawlik — Członek Zarządu – Dyrektor ds. Rozwoju i Relacji Społecznych