Adam Janik — Prezes Zarządu

Zbigniew Siuśta — Członek Zarządu — Dyrektor ds. Finansowo-Handlowych

Jan Panek — Członek Zarządu — Dyrektor ds. Techniki i Relacji Społecznych