Zgodnie z decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki DPE-4711-53(5)/2011/676/UA z dnia 18.03.2011 r. Zakłady Mechaniczne „BUMAR-ŁABĘDY” S.A. zostały wyznaczone operatorem systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego na okres od dnia 01 czerwca 2011 r. na obszarze określonym w koncesji na dystrybucję energii elektrycznej.”

Zgodnie z decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki DPE-4721-24(5)/2011/676/UA z dnia 18.03.2011 r. Zakłady Mechaniczne „BUMAR-ŁABĘDY” S.A. zostały wyznaczone operatorem systemu dystrybucyjnego gazowego na okres od dnia 01 kwietnia 2011 r. na obszarze określonym w koncesji na dystrybucję paliw gazowych.”

 

Bliższych informacji udzielają pracownicy Biura ds. Gospodarki Energetycznej i Nadzoru Majątkowego.

Tel: (32) 734 54 14, (32) 734 54 13
Fax: (32) 734 54 06
ze@bumar.gliwice.pl