Wymogi NC RFG

Komunikat o zatwierdzeniu aktualizacji IRiESD_ karta aktualizacji 1_2017

Karta aktualizacji nr 1_2017 IRiESD obowiązująca od 29 maja 2017r.

Proces Konsultacji Karty Aktualizacji nr 1/2017 IRiESD:

Informujemy, że Zarząd ZM „Bumar-Łabędy” S.A. Uchwałą Nr 402/VII/2013 z dnia 11.12.2013 r. zatwierdził Instrukcję Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej ZM „Bumar-Łabędy”S.A.

Informujemy, że Prezes URE decyzją  DZO.WPK.492.30.27.2018.MPo1 z dnia 26 października 2018 roku wyznaczył Zakłady Mechaniczne „BUMAR – ŁABĘDY’ S.A. sprzedawcą zobowiązanym na rok 2019.

Proces Konsultacji IRiESD – 2013 r.

Zakłady Mechaniczne „BUMAR-Łabędy” S.A. nie są obecnie bezpośrednim Uczestnikiem Rynku Bilansującego. Sprzedawcą z urzędu na terenie działania OSD są Zakłady Mechaniczne „BUMAR-Łabędy” S.A.

Bliższych informacji udzielają pracownicy Biura ds. Gospodarki Energetycznej i Nadzoru Majątkowego.

Tel: (32) 734 54 14, (32) 734 54 13
Fax: (32) 734 54 06

ze@bumar.gliwice.pl