Informujemy, że Zarząd Zakładów Mechanicznych „BUMAR-ŁABĘDY” S.A. Uchwałą Nr 72/VII/2015 z dnia 11.02.2015 r. zatwierdził Instrukcję Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej IRiESD z dnia 11 lutego 2015 roku.

Zakłady Mechaniczne „Bumar – Łabędy’ S.A., zgodnie z art. 9g ust. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2018 r., poz. 755 ze zm.), informuje wszystkich zainteresowanych użytkowników systemu dystrybucyjnego o rozpoczęciu procedury konsultacji projektu nowej Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRiESD) – wersja 05 i zaprasza do zgłaszania uwag

  • Komunikat ZM „BUMAR-ŁABĘDY” S.A. z dnia 20.02.2019 roku w sprawie  procesu konsultacji projektu Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej – Gazowej wersja 05 – Komunikat aktualizacja IRiESD v05

Proces konsultacji IRiESD wersja 05

 

Proces konsultacji IRiESD – 2014 r.

Bliższych informacji udzielają pracownicy Biura ds. Gospodarki Energetycznej i Nadzoru Majątkowego.

Tel: (32) 734 54 14, (32) 734 54 13
Fax: (32) 734 54 06

ze@bumar.gliwice.pl