Podstawa prawna

Art. 4 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 1227/2011 z dnia 25 października 2011 r. w sprawie integralności i przejrzystości hurtowego rynku energii (Dz.U.UE.L.2011.326.1) („ rozporządzenie REMIT”).

Komunikaty

Obecnie brak komunikatów wymaganych rozporządzeniem REMIT.