Szukaj
PL
EN PL
Historia
2016
Zakłady Mechaniczne „BUMAR-ŁABĘDY” S.A. obchodziły rocznicę 65-lecia powstania.
Zakłady Mechaniczne „BUMAR-ŁABĘDY” S.A. obchodziły rocznicę  65-lecia powstania.
2014
Polska Grupa Zbrojeniowa SA przejęła od PHO sp. z o.o. Zakłady Mechaniczne „BUMAR-ŁABĘDY” S.A.
Polska Grupa Zbrojeniowa SA przejęła od PHO sp. z o.o. Zakłady Mechaniczne „BUMAR-ŁABĘDY” S.A.
2010
Rozwiązano ZPS „Bumar-Łabędy”, włączając go ponownie do Zakładów Mechanicznych „Bumar-Łabędy” w Gliwicach.
Zakłady Mechaniczne „Bumar-Łabędy” należały przez lata do grupy Bumar (od 2013 roku pod firmą Polski Holding Obronny).
Rozwiązano ZPS „Bumar-Łabędy”, włączając go ponownie do Zakładów Mechanicznych „Bumar-Łabędy” w Gliwicach.
2002
Z Zakładów Mechanicznych „Bumar-Łabędy” wyodrębniono Zakład Produkcji Specjalnej „Bumar-Łabędy” (ZPS „Bumar-Łabędy”) zajmujący się wyłącznie produkcją wozów bojowych.
Z Zakładów Mechanicznych „Bumar-Łabędy” wyodrębniono Zakład Produkcji Specjalnej „Bumar-Łabędy” (ZPS „Bumar-Łabędy”) zajmujący się wyłącznie produkcją wozów bojowych.
1993
Na początku lat 90 XX w. przedsiębiorstwo przeżyło trudny okres związany z przemianami gospodarczymi po upadku systemu komunistycznego.
1 lipca 1993 dokonała się komercjalizacja zakładów, kombinat stał się spółką akcyjną o nazwie Zakłady Mechaniczne „BUMAR-ŁABĘDY” S.A. w Gliwicach.
Na początku lat 90 XX w. przedsiębiorstwo przeżyło trudny okres związany  z przemianami gospodarczymi po upadku systemu komunistycznego.
1976
W ramach kombinatu powstał także Zakład Produkcji Doświadczalnej, dzisiejszy Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Urządzeń Mechanicznych OBRUM.
W ramach kombinatu powstał także Zakład Produkcji Doświadczalnej, dzisiejszy Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Urządzeń Mechanicznych OBRUM.
1975
Decyzją Ministra Przemysłu Maszynowego utworzono Kombinat Urządzeń Mechanicznych BUMAR-ŁABĘDY.
W skład kombinatu weszło kilkanaście przedsiębiorstw z terenu całego kraju, przy czym zakładem wiodącym kombinatu pozostawały nadal Zakłady Mechaniczne „Łabędy”.
Decyzją Ministra Przemysłu Maszynowego utworzono Kombinat Urządzeń Mechanicznych BUMAR-ŁABĘDY.
1968
Rozpoczęcie w Łabędach prac konstrukcyjnych nad wozami zabezpieczenia technicznego WZT-1, a niedługo potem WZT-2 i WZT-3.
Rozpoczęcie w Łabędach prac konstrukcyjnych nad wozami zabezpieczenia technicznego WZT-1, a niedługo potem WZT-2 i WZT-3.
1960
Rząd Polski i Związku Radzieckiego podjęły decyzję zlecenia Łabędom produkcji ciągnika artyleryjskiego ATS-59.
Produkcja tego pojazdu ruszyła na Śląsku w 1962 roku.
Rząd Polski i Związku Radzieckiego podjęły decyzję zlecenia Łabędom produkcji ciągnika artyleryjskiego ATS-59.
1956
Po wydarzeniach październikowych zmieniono nazwę na Zakłady Mechaniczne w Łabędach
Produkcja zakładu opierała się głównie na sprzęcie pancernym. W latach 1951-1956 powstawał tu model licencyjny T-34/85, do 1964 roku model T-54, a potem T-55A.
Po wydarzeniach październikowych zmieniono nazwę na Zakłady Mechaniczne  w Łabędach
1953
Nadanie Zakładom Mechanicznym „Łabędy” patrona, którym był Józef Stalin.
Od tego momentu zmieniły one nazwę na Zakłady Mechaniczne im. Stalina.
Nadanie Zakładom Mechanicznym „Łabędy” patrona, którym był Józef Stalin.
1951
Hutę Łabędy podzielono na dwie części: hutniczą, w której skład wchodziła walcownia i stalownia, oraz mechaniczną z Zakładem Inwestycyjno-Remontowym jako zalążkiem nowego przedsiębiorstwa.
Hutę Łabędy podzielono na dwie części: hutniczą, w której skład wchodziła walcownia i stalownia, oraz mechaniczną z Zakładem Inwestycyjno-Remontowym jako zalążkiem nowego przedsiębiorstwa.
1951
Datę 20 kwietnia 1951 roku przyjmuje się oficjalnie za początek istnienia Zakładów Mechanicznych „Łabędy”.
Wtedy to zarządzeniem Ministra Przemysłu Ciężkiego powołano Zakłady Mechaniczne „Łabędy” w Łabędach. Głównym zadaniem zakładu miała być produkcja ciężkich pojazdów gąsienicowych.
Datę 20 kwietnia 1951 roku przyjmuje się oficjalnie za początek istnienia Zakładów Mechanicznych „Łabędy”.
1950
W latach 50. XX wieku Zakład zajmował się także produkcją wyrobów rynku cywilnego.
Finalnie w produkcji cywilnej pozostano przy ciągnikach gąsienicowych i koparkach, rozszerzono jednak gamę produkcyjną o wyroby gospodarstwa domowego, m.in.: maszynek do chleba, żyrandoli, młotków, imadeł, pralek itp. Powstawało tam także oblachowanie do polskiego skutera Osa. Pod koniec lat 50. w Zakładach Mechanicznych „Łabędy” przygotowano konstrukcyjnie i wdrożono do produkcji gąsienicowy artyleryjski ciągnik Mazur D-350.
W latach 50. XX wieku Zakład zajmował się także produkcją wyrobów rynku cywilnego.
1947
Pierwsze działania produkcyjne w Łabędach.
Zakład funkcjonował wspólnie z Hutą Łabędy (dawniej Herminia) jako filia Huty Pokój.
Pierwsze działania produkcyjne w Łabędach.
1947
Rozpoczęcie planowej produkcji stalowych konstrukcji.
Powstały wtedy m.in. przęsła warszawskich mostów Poniatowskiegoi Śląsko-Dąbrowskiego, wyprodukowano również maszt wieży radiowej w Raszynie oraz słynną iglicę ze stali, projektu prof. Stanisława Hempla, która stoi do dziś przed wrocławską Halą Stulecia.
Rozpoczęcie planowej produkcji stalowych konstrukcji.
1946
Powstanie Huty Łabędy, która weszła w skład Gliwickiego Zjednoczenia Hutniczego.
Powstanie Huty Łabędy, która weszła w skład Gliwickiego Zjednoczenia Hutniczego.
1945
Na polecenie radzieckich władz wojskowych część maszyn i urządzeń zakładów została zdemontowana i wywieziona do zakładów Dnieprospecstal w Zaporożu (ZSRR) jako łupy wojenne.
Na polecenie radzieckich władz wojskowych część maszyn i urządzeń zakładów została zdemontowana i wywieziona do zakładów Dnieprospecstal w Zaporożu (ZSRR) jako łupy wojenne.
1942
Rozpoczęcie produkcji zbrojeniowej.
Rozpoczęcie produkcji zbrojeniowej.
1938
Rozpoczęcie budowy stalowni martenowsko-elektrycznej nieopodal Herminenhütte (ob. Huta Łabędy).
Presswerk – Laband (prasownię) uruchomiono w czasie II wojny światowej.
Rozpoczęcie budowy stalowni martenowsko-elektrycznej nieopodal Herminenhütte (ob. Huta Łabędy).