hp2Zakłady Mechaniczne „BUMAR-ŁABĘDY” S.A. od ponad 60 lat wytwarzają ciężkie pojazdy wojskowe, w tym czołgi, wozy zabezpieczenia technicznego oraz mosty towarzyszące. To podstawowy profil naszej produkcji. Kolejne generacje sprzętu pancernego dostarczanego Wojsku Polskiemu oraz wielu odbiorcom zagranicznym ugruntowały naszą pozycję na krajowym i światowym rynku sprzętu i uzbrojenia

Produkujemy także ciężki sprzęt o przeznaczeniu cywilnym – głównie dla górnictwa węglowego – oraz wykonujemy usługi produkcyjne w zakresie konstrukcji spawanych, odlewów i obróbki cieplnej. Świadczymy również usługi serwisowe dla wyprodukowanych przez nas maszyn budowlanych, żurawi, koparek i ładowarek.

W produkcji cywilnej wdrażamy i stosujemy najlepsze innowacyjne rozwiązania technologiczne testowane i sprawdzone w naszych produktach strefy militarnej