Wydział Kuźni Zakładów Mechanicznych „BUMAR-ŁABĘDY” S.A., aby sprostać wyzwaniom rynku, czyni nieustanne starania w zakresie utrzymania jakości wyrobów, doskonalenia metod produkcji oraz podnoszenia kwalifikacji pracowników. Jakość produkowanych odkuwek, sprawdzana w niezależnym nowoczesnym laboratorium badawczym, potwierdzona jest posiadanymi certyfikatami i świadectwami oraz wdrożonym i stosowanym Zintegrowanym Systemem Zarządzania Jakością, Środowiskiem oraz Bezpieczeństwem i Higieną Pracy spełniającym wymagania norm: PN-EN ISO 9001, PN-EN ISO 14001, PN-N-18001 i publikacji natowskiej AQAP-2110.

Zgodnie z wymaganiami klienta odkuwki mogą być dostarczane w stanie surowym, obrobionym cieplnie (normalizowanie, ulepszanie, odprężanie, przesycanie), oczyszczonym mechanicznie.

Oferujemy odkuwki:

 • matrycowe w przedziale masowym 0,1-300 kg i maksymalnej średnicy 650 mm
 • swobodnie kute o przedziale masowym 0,1-300 kg i maksymalnej średnicy 700mm

Odkuwki wykonujemy ze stali węglowych, stopowych, specjalnych, mosiądzu oraz brązu

Oferujemy usługi w zakresie:

 • obróbki cieplnej
 • gięcia
 • śrutowania

Asortyment produkcji obejmuje:

 • wałki skrętne
 • tłoczyska
 • sworznie
 • śruby
 • koła zębate
 • pierścienie
 • płyty gąsienicowe
 • rolki
 • wrzeciona
 • panewki
 • korbowody
 • wahacze
 • szereg innych produktów

Gatunki materiałów

 • stale konstrukcyjne węglowe
 • stale konstrukcyjne stopowe
 • stale specjalne
 • mosiądz
 • brąz

Wyposażenie technologiczne

 • młoty matrycowe o masie części spadających: 0,5t, 1t, 2t, 3t, 5t, 10t, 20t
 • kuźniarki
 • młoty swobodnego kucia: 0,4t, 1t, 3t
 • prasy okrójcze

Zapraszamy do współpracy:
Kontakt:

Telefon: +48 (32) 734 66 30
Faks:      +48 (32) 734 51 09
e-mail:    bumar@bumar.gliwice.pl