Zakłady Mechaniczne „BUMAR–ŁABĘDY” S.A. włączyły się do obsługi i remontów czołgów Leopard-2A4, które weszły na wyposażenie Sił Zbrojnych RP. Nasze służby techniczne i serwisowe dysponują odpowiednim know-how oraz doświadczeniem w zakresie przeprowadzania przeglądów, remontów, doposażenia i modernizacji czołgów, które mogą znaleźć zastosowanie w wozach pancernych tego typu.

 

W ramach prac przeglądowych oferujemy realizację:

  • przeglądów technicznych poziomu F4 podwozia;

  • przeglądów technicznych poziomu F6 wieży i uzbrojenia;

  • demontażu/montażu wieży, power-packa i zawieszenia kół nośnych.

 

W zakresie zabezpieczenia remontowo-modernizacyjnego czołgów Leopard-2A4 współpracujemy z ich producentem.

Oferujemy modernizację czołgów Leopard-2A4 przy wykorzystaniu podzespołów i systemów opracowanych przez polski przemysł w ramach innych prac i częściowo wdrożonych w Siłach Zbrojnych RP w zakresie:

 

  • dodatkowego opancerzenia korpusu i wieży;

  • wzmocnienia zawieszenia;

  • systemów komunikacyjnych i przyrządów obserwacyjno-celowniczych;

  • elektrycznej stabilizacji.