Konstrukcja WZT-3 pozwala na ich modernizacje i zwiększenie uniwersalności poprzez instalację wymiennych modułów wyposażenia i uzbrojenia dodatkowego. Poprzez zastosowanie danego typu modułu pojazd uzyskiwałby konkretną specjalizację zadaniową znacznie rozszerzając dotychczasowe możliwości:

 

 • pojazd torujący – wsparcie poddziałów pancernych w zakresie wykonywania przejść w polach minowych;

 • pojazd minowania narzutowego – wsparcie pododdziałów pancernych w zakresie minowania przedpola nowoczesnymi minami narzutowymi;

 • pojazd wsparcia dezaktywacji – wsparcie pododdziałów pancernych w zakresie dezaktywacji czołgów i innych pojazdów z radioaktywnych i chemicznych substancji opadowych.

 

Dzięki posiadanemu żurawiowi moduły zadaniowe mogą być montowane nad przedziałem silnikowym samodzielnie przez WZT-3.

Posiadamy know-how i doświadczenie w zakresie prowadzenia przeglądów, remontów, doposażenia i modernizacji czołgów tego typu.

 

Prace remontowe:

 • remont podstawowy – sprawdzenie podstawowych parametrów pracy urządzeń, wymiana płynów eksploatacyjnych, smarowanie;

 • remont wynikowy – wykrycie wszystkich uszkodzonych zespołów i przywrócenie im sprawności technicznej;

 • remont średni – odtworzenie sprawności technicznej czołgu, odtworzenie zapasu resursu do następnego remontu planowanego (remontu głównego) dla podwozia i wszystkich urządzeń;

 • remont kapitalny – odtworzenie pełnego resursu czołgu, demontaż i przejrzenie wszystkich głównych części i zespołów pojazdu oraz sprawdzenie ich nominalnego i dopuszczalnego zużycie na podstawie znormalizowanych kart defektów.

 

Możliwe jest doposażenie czołgu PT-91 Twardy w nowe elementy, zwiększające walory użytkowe i wartość bojową wozu:

 • kosz wieżowy dla wyposażenia dodatkowego załogi;

 • dodatkowe fartuchy przeciwpyłowe;

 • system nawigacji zintegrowanej, inercyjnej i GPS UNZ-30/50;

 • siatkowy zestaw kamuflujący multispektralnie;

 • system wykrywania opromieniowania laserem SSP-1 OBRA-3 (wymiana systemu OBRA-1);

 • radiostację nowej generacji z funkcją transmisji danych F@stnet (wymiana radiostacji TRC-9500);

 • nowy system łączności wewnętrznej (wymiana systemu SOTAS).

Elementy te zostały opracowane dla eksportowego czołgu PT-91Ex.

 

W ramach głębszego doposażenia możliwe jest także zainstalowanie na wieży czołgu PT-91 Twardy zdalnie sterowanego modułu uzbrojenia ZSMU-1276 KOBUZ.

Realizujemy wszystkie prace remontowe dla tego typu wozów:

 • remont podstawowy – sprawdzenie podstawowych parametrów pracy urządzeń, wymiana płynów eksploatacyjnych, smarowanie;

 • remont wynikowy – wykrycie wszystkich uszkodzonych zespołów i przywrócenie im sprawności technicznej;

 • remont średni – odtworzenie sprawności technicznej czołgu, odtworzenie zapasu resursu do następnego remontu planowanego (remontu głównego) dla podwozia i wszystkich urządzeń;

 • remont kapitalny – odtworzenie pełnego resursu czołgu, demontaż i przejrzenie wszystkich głównych części i zespołów pojazdu oraz sprawdzenie ich nominalnego i dopuszczalnego zużycie na podstawie znormalizowanych kart defektów.

 

W ramach prac remontowych czołgów możliwe jest ich doposażenie w nowe elementy opracowane dla czołgu PT-91 Twardy i eksportowego czołgu PT-91Ex w formie pakietów wyposażenia dodatkowego o zróżnicowanych kosztach realizacji.

Doposażenie wozów może się odbywać na zasadzie łączonej, poprzez instalację na wozie T-72M1 wyposażenia zdemontowanego z PT-91 Twardy i zastępowanego nowocześniejszym.