Most czołgowy PMC-LEGUAN jest dwuosobowym pojazdem umożliwiającym czołgom i innym pojazdom pokonywanie przeszkód terenowych, głównie rowów i rzeka. Przęsła mostu o długości 26 m i nośności odpowiedniej dla klasy MLC60 (54,75 t) zabudowane zostały na zmodyfikowanym podwoziu czołgu PT-91M.

Most rozkłada się w sposób wysuwny. W Polsce takie rozwiązanie zastosowano po raz pierwszy. Przęsło, którego dostawcą jest niemiecka firma Karuss-Maffei Wegnam, wykonane jest z aluminium i należy do najnowocześniejszych rozwiązań konstrukcyjnych. Użytkowane jest w wielu armiach świata.

Uzbrojenie pojazdu stanowi karabin maszynowy kal. 12,7 mm (standard NATO) oraz wyrzutnie granatów zadymiających.

Załoga wozu – 2 żołnierzy

Masa całkowita pojazdu – 49,8 t

Masa przęseł – 10,2 t

Maksymalna prędkość na szosie – 65 km/h

Szerokość przeszkody – 20 m

Długość całkowita w położeniu marszowym – 13,37 m

Długość nośnika z osprzętem – 9,69 m

Szerokość – 4,01 m

Szerokość nośnika bez przęseł – 3,6 m

Prześwit – 0,44 m

Czas rozkładania – 5 min

Uzbrojenie:

– przeciwlotniczy wielkokalibrowy karabin maszynowy WKM-B kal 12,7 mm

– wyrzutnie granatów dymnych i aerozolowych 81 mm

PMCLeguan1 PMC-Leguan