Przedsiębiorstwa przyszłości polskiego przemysłu obronnego

Zakłady Mechaniczne „BUMAR-ŁABĘDY” S.A. jako partner przemysłowy uczestniczyły w Krajowej Konferencji Naukowej „Przedsiębiorstwa przyszłości polskiego przemysłu obronnego”. Wydarzenie odbyło się 26.06.2018 r. na Targach BALT MILITARY EXPO w Gdańsku, gdzie przedstawione zostały prelekcje przedstawicieli Spółki: Prezesa Zarządu Pana Marka Grochowskiego oraz Panów Sławomira Jagosza i Grzegorza Wierzbowskiego, a także Państwa, Patrycji Ostrowskiej-Popielskiej i Aleksandra Wieczorka. (Zdjęcie dzięki uprzejmości organizatora) 

Zdjęcie dzięki uprzejmości organizatora