Zakłady Mechaniczne ,BUMAR-ŁABĘDY” S.A. w Gliwicach zatrudnią pracownika

w Biurze Audytu i Kontroli Wewnętrznej na stanowisku :

SPECJALISTA ds. KONTROLI WEWNĘTRZNEJ

Oczekiwane wymagania:

– wykształcenie wyższe ekonomiczne lub techniczne

– znajomość przepisów regulujących funkcjonowanie spółki prawa handlowego

– umiejętność dokonania oceny funkcjonowania spółki

– umiejętność myślenia analitycznego i formułowania wniosków

– umiejętność identyfikowania i oceny ryzyka mogącego wystąpić w realizowanych przez spółkę   przedsięwzięciach

– umiejętność sporządzania protokołów i sprawozdań z kontroli

– umiejętność pracy w stresie

– konsekwencja w działaniu

– dobra organizacja pracy własnej

 

Oferty można składać  na adres e-mail: zk@bumar.gliwice.pl  lub osobiście
do Biura Zarządzania Kadrami pok.508 BUT V piętro.

 

Prosimy o dołączenie do aplikacji klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy i na wykorzystanie ich w procesie rekrutacji prowadzonym przez ZM „BUMAR-ŁABĘDY” S.A. Oświadczam, że jestem świadomy(a) przysługującego mi prawa do dostępu do moich danych osobowych, a także dobrowolności ich podania.”

 

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

 

 

Biuro Zarządzania Kadrami Zakładów Mechanicznych „BUMAR-ŁABĘDY” S.A.

pilnie poszukuje pracowników na n/w stanowiska:

 • monter pojazdów
 • elektromonter
 • monter silników
 • tokarz uniwersalny
 • frezer uniwersalny
 • operator OSN
 • wytaczarz
 • hartownik
 • ślusarz rusznikarz
 • kierowca mechanik
 • suwnicowy
 • szlifierz ostrzarz

Szczegółowe informacje można uzyskać pod telefonem (032) 734 61 85, (032) 734 61 86

Aplikacje prosimy składać osobiście do:

Dział Kadr

Gliwice 44-109

ul. Mechaników 9, pokój 508

lub na adres e-mail: zk@bumar.gliwice.pl

Aplikacje prosimy opatrzyć klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy i na wykorzystanie ich w procesie rekrutacji prowadzonym przez ZM „BUMAR-ŁABĘDY” S.A. Oświadczam, że jestem świadomy(a) przysługującego mi prawa do dostępu do moich danych osobowych, a także dobrowolności ich podania.”

Oferty pracy ważne do odwołania.

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się  tylko z wybranymi kandydatami.

 

 

Zakłady Mechaniczne ,BUMAR-ŁABĘDY” S.A. w Gliwicach

 zatrudnią  pracownika na stanowisku:

SUWNICOWY DŹWIGOWY

 

 Oczekiwane wymagania:

– wykształcenie minimum zawodowe

– umiejętność  obsługi urządzeń dźwigowych

– znajomość  sygnalizacji porozumiewawczej w ruchu suwnicy

– umiejętność manewrowania i przewożenia  detali wielkogabarytowych

– aktualne uprawnienia do obsługi  suwnic  sterowanych z kabiny (I  S)

– aktualne badania psychotechniczne wymagane na tym stanowisku

– co najmniej roczne doświadczenie zawodowe

Oferty można składać  na adres: e-mail: zk@bumar.gliwice.pl

lub osobiście do Biura Zarządzania Kadrami  pok.508 BUT V piętro.

Prosimy o dołączenie do aplikacji klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy i na wykorzystanie ich w procesie rekrutacji prowadzonym przez ZM „BUMAR-ŁABĘDY” S.A. Oświadczam, że jestem świadomy(a) przysługującego mi prawa do dostępu do moich danych osobowych, a także dobrowolności ich podania.”

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się  tylko z wybranymi kandydatami.

 

Zakłady Mechaniczne „BUMAR-ŁABĘDY” S.A. w Gliwicach

 zatrudnią  pracownika

w Zespole ds. Kalkulacji Wycen w Biurze Controlingu i Budżetowania  na stanowisku:

              EKONOMISTA

Wymagania:

 1. wykształcenie wyższe lub średnie ekonomiczne
 2. znajomość zasad rachunkowości finansowej i zarządczej
 3. znajomość zasad i metod kalkulacji kosztów oraz cen i umiejętność praktycznego ich wykorzystania
 4. dobra organizacja pracy własnej

Zakres czynności:

 1. wycena zapytań ofertowych i sporządzanie kalkulacji wyrobów gotowych i usług
 2. wycena produkcji w toku
 3. przygotowanie wyceny produkcji wewnętrznej                

Oferty można składać   osobiście w Biurze Zarządzania Kadrami, BUT

 1. 508 V piętro lub na adres e-mail: zk@bumar.gliwice.pl

Prosimy o dołączenie do aplikacji klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy i na wykorzystanie ich w procesie rekrutacji prowadzonym przez ZM „BUMAR-ŁABĘDY” S.A. Oświadczam, że jestem świadomy(a) przysługującego mi prawa do dostępu do moich danych osobowych, a także dobrowolności ich podania.”

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się  tylko z wybranymi kandydatami.

 

Zakłady Mechaniczne „BUMAR-ŁABĘDY” S.A. pilnie   zatrudnią  pracowników:

w  Biurze Pełnomocnika ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania  na stanowiskach:

 

 • ODBIORCA OBRÓBKI MECHANICZNEJ

  Oczekiwane wymagania:

– wykształcenie min. zawodowe lub średnie techniczne

– znajomość rysunku technicznego

–  znajomość norm ISO 90001,ISO 14001,AQAP w stopniu podstawowym

– znajomość podstawowych zasad metrologii

– umiejętność posługiwania się sprzętem kontrolno-pomiarowym

–  dobra organizacja pracy własnej

Do głównych obowiązków osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało m.in:

 1. Odbiór jakościowy procesów obróbki mechanicznej
 2. Wystawianie protokołów i kart braków na wyroby niezgodne z wymaganiami
 3. Zgłaszanie ustalonych i odebranych procesów do odbioru wojskowego
 4. Ocena przestrzegania ustalonego reżimu technologicznego
 • ODBIORCA SPAWANIA- brygadzista

  Oczekiwane wymagania:

– wykształcenie min. zawodowe lub średnie techniczne

– znajomość rysunku technicznego

–  znajomość norm ISO 90001,ISO 14001,AQAP w stopniu podstawowym

– znajomość podstawowych zasad metrologii

– uprawnienia do wykonywania badań nieniszczących PT, UT, MT i VT

–  dobra organizacja pracy własnej

Do głównych obowiązków osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało m.in:

 1. Odbiór jakościowy procesów spawalniczych
 2. .Wystawianie protokołów reklamacyjnych i kart braków na wyroby niezgodne z wymaganiami
 3. Analiza reklamacji wpływających i wystawianie protokołów z rozpatrzenia reklamacji.
 4. Wykonywanie badań nieniszczących, dokonywanie oceny i zatwierdzania ich wyników oraz wystawienie protokołów z badań
 5. Odbiór procesów weryfikacyjnych
 6. Zgłaszanie ustalonych i odebranych procesów do odbioru wojskowego
 7. Ocena przestrzegania ustalonego reżimu technologicznego
 8. Nadzorowanie pracy podległych pracowników.
 • ODBIORCA DOSTAW

  Oczekiwane wymagania:

– wykształcenie  średnie techniczne

– znajomość rysunku technicznego i zasad metrologii

–  znajomość norm ISO 90001,ISO 14001,AQAP w stopniu podstawowym

– znajomość podstawowych zasad  prowadzenia  działań logistycznych

– umiejętność posługiwania się sprzętem kontrolno-pomiarowym

–  dobra organizacja pracy własnej

 Do głównych obowiązków osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało m.in:

 1. Realizacja zadań związanych z kontrolą jakości dostaw oraz wysyłanych wyrobów
 2. Współudział w przeprowadzaniu audytów u dostawców
 3. Nadzorowanie poprawnego zabezpieczania dostaw przed utratą cech jakościowych
 4. Sporządzanie protokołów reklamacyjnych na dostawy o nieodpowiedniej jakości
 5. Sporządzanie i ewidencjonowanie zapisów dotyczących jakości
 • SPECJALISTA ds. KONTROLI JAKOŚCI

 Oczekiwane wymagania:

– wykształcenie wyższe techniczne

– znajomość  wymagań zintegrowanego systemu zarządzania

–  znajomość norm ISO:9001, ISO: 14001, AQAP, WSK, PN-N 18001

– uprawnienia audytora wewnętrznego ISO 9001 lub ISO 14001 lub BHP

– umiejętność tworzenia wewnętrznych procedur  i instrukcji zintegrowanego systemu zarządzania

– umiejętność interpretacji wymagań prawnych

– dobra znajomość pakietu Microsoft Office

–  dobra organizacja pracy własnej

 Do głównych obowiązków osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało m.in:

 1. Analiza merytoryczna dokumentacji ZSZ w zakresie wymagań ISO 9001, AQAP i BHP oraz jej aktualizacja..
 1. Nadzorowanie dokumentacji ZSZ.
 2. Udział w auditach wewnętrznych.
 3. Monitorowanie i ocena skuteczności realizacji działań podejmowanych po auditach wewnętrznych i zewnętrznych
 4. Opracowywanie działań/zaleceń do realizacji na podstawie raportów z auditów zewnętrznych i wewnętrznych
 5. Działania dotyczące reklamacji na dostawy i wyroby o nieodpowiedniej jakości
 • Odbiorca montażu i prób fabrycznych:

Oczekiwane wymagania:

 1. Wykształcenie min. zawodowe lub średnie techniczne
 2. Znajomość budowy maszyn
 3. Umiejętność czytania rysunku technicznego
 4. Znajomość podstawowych zasad metrologii
 5. Praktyczna umiejętność posługiwania się sprzętem kontrolno-pomiarowym
 6. Podstawowa znajomość wymagań norm ISO 9001, ISO 14001, AQAP.
 7. Dyspozycyjność i zdolności organizacyjne pracy własnej

Do głównych obowiązków osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało m.in:

 1. Odbiór jakościowy procesów montażu i prób fabrycznych
 2. .Wystawianie protokołów reklamacyjnych i kart braków na wyroby niezgodne z wymaganiami
 3. Odbiór procesów weryfikacyjnych
 4. Zgłaszanie ustalonych i odebranych procesów do odbioru wojskowego
 5. Ocena przestrzegania ustalonego reżimu technologicznego

Oferty można składać na adres : zk@bumar.gliwice.pl

lub osobiście do Biura Zarządzania Kadrami  pok. 508 BUT V piętro.

 

Prosimy o dołączenie do aplikacji klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy i na wykorzystanie ich w procesie rekrutacji prowadzonym przez ZM „BUMAR-ŁABĘDY” S.A. Oświadczam, że jestem świadomy(a) przysługującego mi prawa do dostępu do moich danych osobowych, a także dobrowolności ich podania.”

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się  tylko z wybranymi kandydatami.