Rada Nadzorcza
Spółki Zakłady Mechaniczne „BUMAR-ŁABĘDY” S.A.
z siedzibą w Gliwicach przy ul. Mechaników 9

w nawiązaniu do ogłoszenia w sprawie wszczęcia postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko:

Prezesa Zarządu/Członka Zarządu
Spółki Zakłady Mechaniczne „BUMAR-ŁABĘDY” S.A.

informuje o wydłużeniu terminu składania aplikacji.
Termin składania aplikacji upływa w dniu 26.06.2018r. o godz. 15:00


W związku z koniecznością wyboru składu Zarządu na nową kadencję, Rada Nadzorcza spółki
Zakłady Mechaniczne „BUMAR-ŁABĘDY” S.A. z siedzibą w Gliwicach, działając na podstawie § 21 ust. 1
i 2 oraz § 22 ust. 1 Statutu Spółki ogłasza wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko
Prezesa Zarządu/Członka Zarządu Spółki:

Treść ogłoszenia o postępowaniu kwalifikacyjnym na stanowisko Prezesa Zarządu/Członka Zarządu

Formularz oświadczenia kandydata


Rada Nadzorcza informuje, że postępowanie kwalifikacyjne na stanowiska:

 • Prezesa Zarządu spółki Zakłady Mechaniczne „BUMAR-ŁABĘDY” Spółka Akcyjna
 • Członka Zarządu ds. ekonomiczno-finansowych spółki Zakłady Mechaniczne „BUMAR-ŁABĘDY” Spółka Akcyjna
 • Członka Zarządu ds. technicznych/produkcyjnych spółki Zakłady Mechaniczne „BUMAR-ŁABĘDY” Spółka Akcyjna

  na okres IX kadencji  ogłoszone w kwietniu br. z przyczyn formalnych zostało zakończone bez wyłonienia kandydatów.


Zakłady Mechaniczne „BUMAR-ŁABĘDY” S.A. w Gliwicach ul. Mechaników 9
pilnie zatrudnią   pracowników na  stanowiskach:

 1. monter pojazdów
 2. elektromonter
 3. monter silników
 4. tokarz uniwersalny
 5. frezer uniwersalny
 6. operator OSN
 7. wytaczarz
 8. szlifierz wałków i otworów
 9. mechanik gwarancyjny-kierowca
 10. spawacz łukiem elektrycznym
 11. ślusarz montażowy

Wszelkie informacje w sprawie rekrutacji można otrzymać w Biurze Zarządzania Kadrami lub  pod nr telefonu 32/734-61-85, 32/734-61-86.

Oferty można składać osobiście lub na adres e-mailowy: zk@bumar.gliwice.pl

 

Zakłady Mechaniczne ,BUMAR-ŁABĘDY” S.A. w Gliwicach

 zatrudnią  pracownika na stanowisku:

SUWNICOWY DŹWIGOWY

 

 Oczekiwane wymagania:

– wykształcenie minimum zawodowe

– umiejętność  obsługi urządzeń dźwigowych

– znajomość  sygnalizacji porozumiewawczej w ruchu suwnicy

– umiejętność manewrowania i przewożenia  detali wielkogabarytowych

– aktualne uprawnienia do obsługi  suwnic  sterowanych z kabiny (I  S)

– aktualne badania psychotechniczne wymagane na tym stanowisku

– co najmniej roczne doświadczenie zawodowe

Oferty można składać  na adres: e-mail: zk@bumar.gliwice.pl

lub osobiście do Biura Zarządzania Kadrami  pok.508 BUT V piętro.

Prosimy o dołączenie do aplikacji klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy i na wykorzystanie ich w procesie rekrutacji prowadzonym przez ZM „BUMAR-ŁABĘDY” S.A. Oświadczam, że jestem świadomy(a) przysługującego mi prawa do dostępu do moich danych osobowych, a także dobrowolności ich podania.”

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się  tylko z wybranymi kandydatami.

 

 

Zakłady Mechaniczne „BUMAR-ŁABĘDY” S.A. pilnie   zatrudnią  pracowników:

w  Biurze Pełnomocnika ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania  na stanowiskach:

 

 • ODBIORCA OBRÓBKI MECHANICZNEJ

  Oczekiwane wymagania:

– wykształcenie min. zawodowe lub średnie techniczne

– znajomość rysunku technicznego

–  znajomość norm ISO 90001,ISO 14001,AQAP w stopniu podstawowym

– znajomość podstawowych zasad metrologii

– umiejętność posługiwania się sprzętem kontrolno-pomiarowym

–  dobra organizacja pracy własnej

Do głównych obowiązków osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało m.in:

 1. Odbiór jakościowy procesów obróbki mechanicznej
 2. Wystawianie protokołów i kart braków na wyroby niezgodne z wymaganiami
 3. Zgłaszanie ustalonych i odebranych procesów do odbioru wojskowego
 4. Ocena przestrzegania ustalonego reżimu technologicznego
 • ODBIORCA SPAWANIA- brygadzista

  Oczekiwane wymagania:

– wykształcenie min. zawodowe lub średnie techniczne

– znajomość rysunku technicznego

–  znajomość norm ISO 90001,ISO 14001,AQAP w stopniu podstawowym

– znajomość podstawowych zasad metrologii

– uprawnienia do wykonywania badań nieniszczących PT, UT, MT i VT

–  dobra organizacja pracy własnej

Do głównych obowiązków osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało m.in:

 1. Odbiór jakościowy procesów spawalniczych
 2. .Wystawianie protokołów reklamacyjnych i kart braków na wyroby niezgodne z wymaganiami
 3. Analiza reklamacji wpływających i wystawianie protokołów z rozpatrzenia reklamacji.
 4. Wykonywanie badań nieniszczących, dokonywanie oceny i zatwierdzania ich wyników oraz wystawienie protokołów z badań
 5. Odbiór procesów weryfikacyjnych
 6. Zgłaszanie ustalonych i odebranych procesów do odbioru wojskowego
 7. Ocena przestrzegania ustalonego reżimu technologicznego
 8. Nadzorowanie pracy podległych pracowników.
 • ODBIORCA DOSTAW

  Oczekiwane wymagania:

– wykształcenie  średnie techniczne

– znajomość rysunku technicznego i zasad metrologii

–  znajomość norm ISO 90001,ISO 14001,AQAP w stopniu podstawowym

– znajomość podstawowych zasad  prowadzenia  działań logistycznych

– umiejętność posługiwania się sprzętem kontrolno-pomiarowym

–  dobra organizacja pracy własnej

 Do głównych obowiązków osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało m.in:

 1. Realizacja zadań związanych z kontrolą jakości dostaw oraz wysyłanych wyrobów
 2. Współudział w przeprowadzaniu audytów u dostawców
 3. Nadzorowanie poprawnego zabezpieczania dostaw przed utratą cech jakościowych
 4. Sporządzanie protokołów reklamacyjnych na dostawy o nieodpowiedniej jakości
 5. Sporządzanie i ewidencjonowanie zapisów dotyczących jakości

Oferty można składać na adres : zk@bumar.gliwice.pl

lub osobiście do Biura Zarządzania Kadrami  pok. 508 BUT V piętro.

 

Prosimy o dołączenie do aplikacji klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy i na wykorzystanie ich w procesie rekrutacji prowadzonym przez ZM „BUMAR-ŁABĘDY” S.A. Oświadczam, że jestem świadomy(a) przysługującego mi prawa do dostępu do moich danych osobowych, a także dobrowolności ich podania.”

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się  tylko z wybranymi kandydatami.