Zakłady Mechaniczne „BUMAR-ŁABĘDY” S.A. 
pilnie zatrudnią pracowników
w Biurze Konstrukcyjnym na stanowiskach:

SPECJALISTA KONSTRUKTOR MECHANIK
SPECJALISTA KONSTRUKTOR  ELEKTRONIK

Wymagania:

  • wykształcenie wyższe techniczne z zakresu budowa maszyn lub pokrewne (dla pkt.1)
  • wykształcenie wyższe techniczne o specjalności elektronik (dla pkt.2)
  • znajomość ogólnych zasad tworzenia dokumentacji technicznej (dokumentacji konstrukcyjnej, warunków technicznych, instrukcji eksploatacji, opisów technicznych)
  • znajomość tworzenia dokumentacji konstrukcyjnej w programie SOLIDWORKS
  • umiejętność tworzenia programów badań i interpretacji wyników badań
  • znajomość programu MS OFFICE
  • biegła znajomość języka angielskiego, pożądana znajomość języka  niemieckiego
  • dobra organizacja pracy własnej


Oferty można składać do dnia 31.03.2017 r.
na adres e-mail: zk@bumar.gliwice.pl 
lub osobiście do Biura Zarządzania Kadrami  pok.508 BUT V piętro.

Prosimy o dołączenie do aplikacji klauzuli:

 „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy i na wykorzystanie ich w procesie rekrutacji prowadzonym przez ZM „BUMAR-ŁABĘDY” S.A. Oświadczam, że jestem świadomy(a) przysługującego mi prawa do dostępu do moich danych osobowych, a także dobrowolności ich podania.”

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się  tylko z wybranymi kandydatami.