Zakłady Mechaniczne „BUMAR-ŁABĘDY” S.A. w Gliwicach

 zatrudnią  pracownika  w Zespole ds. Kalkulacji i Wycen w Biurze Controlingu i Budżetowania  na stanowisku:

 EKONOMISTA

Wymagania:

 1. wykształcenie wyższe lub średnie ekonomiczne
 2. znajomość zasad rachunkowości finansowej i zarządczej
 3. znajomość zasad i metod kalkulacji kosztów oraz cen i umiejętność praktycznego ich wykorzystania
 4. dobra organizacja pracy własnej

Zakres czynności:

 1. wycena zapytań ofertowych i sporządzanie kalkulacji wyrobów gotowych i usług
 2. wycena produkcji w toku
 3. przygotowanie wyceny produkcji wewnętrznej

    Oferty można składać   osobiście w Biurze Zarządzania Kadrami, BUT

 1. 508 V piętro lub na adres:

e-mail: zk@bumar.gliwice.pl

Prosimy o dołączenie do aplikacji klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy i na wykorzystanie ich w procesie rekrutacji prowadzonym przez ZM „BUMAR-ŁABĘDY” S.A. Oświadczam, że jestem świadomy(a) przysługującego mi prawa do dostępu do moich danych osobowych, a także dobrowolności ich podania.”

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się  tylko z wybranymi kandydatami.

————————————————————————————————————————————————————–

Zakłady Mechaniczne ,BUMAR-ŁABĘDY” S.A. w Gliwicach  zatrudnią  pracownika

w Dziale Narzędziowym na stanowisku

ŚLUSARZ NARZĘDZIOWY

Oferta jest skierowana w pierwszej kolejności do pracowników ZM „BUMAR-ŁABĘDY” S.A.

 Oczekiwane wymagania:

      – wykształcenie minimum zawodowe

– znajomość technologii obróbki plastycznej

– znajomość  rysunku technicznego

–  znajomość obsługi narzędzi obróbkowych zgodnie z instrukcją technologiczną

       – uprawnienia do obsługi  suwnic z poziomu „O”   mile widziane

      – dobra organizacja  pracy własnej

  Oferty można składać do dnia 10.02.2017 r.  na adres:

e-mail: zk@bumar.gliwice.pl

lub osobiście do Biura Zarządzania Kadrami  pok.508 BUT V piętro.

Prosimy o dołączenie do aplikacji klauzuli:

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy i na wykorzystanie ich w procesie rekrutacji prowadzonym przez ZM „BUMAR-ŁABĘDY” S.A. Oświadczam, że jestem świadomy(a) przysługującego mi prawa do dostępu do moich danych osobowych, a także dobrowolności ich podania.”

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się  tylko z wybranymi kandydatami.


 Zakłady Mechaniczne „BUMAR-ŁABĘDY” S.A.  

pilnie zatrudnią  pracowników w Biurze Technologicznym na stanowisku:

TECHNOLOG

Wymagania:

 1. wykształcenie wyższe techniczne z zakresu budowa maszyn lub średnie techniczne z zakresu technologia budowy maszyn
 2. znajomość budowy i eksploatacji pojazdów
 3. znajomość obsługi komputera na zaawansowanym poziomie
 4. doświadczenie zawodowe na tym stanowisku: 1 rok dla wykształcenia wyższego lub 2 lata dla wykształcenia średniego
 5. znajomość języka angielskiego lub niemieckiego w stopniu średnio zaawansowanym
 6. dobra organizacja pracy własnej

Oferty można składać do  24.02.2017r.  na adres : zk@bumar.gliwice.pl

lub osobiście do Biura Zarządzania Kadrami  pok. 508 BUT V piętro.

Prosimy o dołączenie do aplikacji klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy i na wykorzystanie ich w procesie rekrutacji prowadzonym przez ZM „BUMAR-ŁABĘDY” S.A. Oświadczam, że jestem świadomy(a) przysługującego mi prawa do dostępu do moich danych osobowych, a także dobrowolności ich podania.”

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się  tylko z wybranymi kandydatami.