• Przetarg nieograniczony nr KP/08/228/2016/2017: ” Remont dachu hali W- 810 na terenie Zakładów Mechanicznych   „BUMAR –  ŁABĘDY” S.A.  w Gliwicach:

odpowiedzi na pytania 17.03.2017
Ogłoszenie Prztetarg
KP.08.228.2016.2017

Specyfikacja przedmiotu przetargu – KP.08.228.2016.2017
Załącznik nr 1 – Potwierdzenie odbycia wizji lokalnej
Załącznik nr 2 – Tabela pod kosztorys
Załącznik nr 3 projekt umowy
Załącznik nr 4 – Zaświadczenie ZUS
Załącznik nr 5 – Zaświadczenie Urząd skarbowy
Załącznik nr 6 – Oświadczenie o zapoznaniu się z niniejszą specyfikacją
Załącznik nr 7 – deklaracja niezmienności ceny
Załącznik nr 8 – deklaracja wzór umowy
Załącznik nr 9 do SPP – oświadczenie o poufności
Załącznik nr 10 do SPP – oświadczenie o spełnieniu warunków
Załącznik nr 11 do SPP – Szkic lokalizacyjny
Załącznik nr 13 do SPP – Dokumentacja fotograficzna

Załącznik nr 13 do SPP – Ekspertyza_konstrukcji_dach Hala 810
Załącznik nr 13 do SPP – Przekroje dzwigarów
Załącznik nr 13 do SPP – Rzut hali 810

 

 

 • Rozstrzygnięto przetarg na Modernizację oświetlenia dwóch hal Produkcyjnych Wydz. 5300 oraz Placu Prób.
  Zgodnie z Uchwałą Zarządu ZM „BUMAR-ŁABĘDY” S.A. realizacja zadania została powierzona Konsorcjum firm: ADAR SYSTEM, SORAJ INVEST,EMS PLAN.
  Dziękujemy pozostałym firmom za złożone oferty.
 • Rozstrzygnięto przetarg na Remont poszycia dachu wraz z dociepleniem oraz wymianą świetlików na poliwęglan komorowy w hali Wydziału 5000, V nawa
  Zgodnie z Uchwałą Zarządu ZM „BUMAR-ŁABĘDY” S.A. realizacja zadania została powierzona  firmie: LTL Sp. z o.o. Ul. Łańcuckiego 10a
  41-300 Dąbrowa Górnicza
  Dziękujemy pozostałym firmom za wkład włożonej pracy i złożone oferty.
 • Rozstrzygnięto przetarg na Termomodernizację hali na Wydziale 5000 wraz z przyległym biurowcem
  Zgodnie z Uchwałą Zarządu ZM „BUMAR-ŁABĘDY” S.A. realizacja zadania została powierzona  firmie: LTL Sp. z o.o. Ul. Łańcuckiego 10a
  41-300 Dąbrowa Górnicza
  Dziękujemy pozostałym firmom za wkład włożonej pracy i złożone oferty.
 • Rozstrzygnięto przetarg na Remont portierni towarowo-osobowej, przy V bramie, na terenie  Zakładów Mechanicznych  BUMAR – ŁABĘDY S.A.
  Zgodnie z Uchwałą Zarządu ZM „BUMAR-ŁABĘDY” S.A. realizacja zadania została powierzona  firmie: JS Invest Ul. Moniuszki 7, 40-005 Katowice
  Dziękujemy pozostałym firmom za wkład włożonej pracy i złożone oferty.
 • Rozstrzygnięto przetarg na Wykonanie remontu  pomieszczeń biurowych i sanitarnych na wydziale 4100 dla alokacji Magazynu Wysokiego Składowania  na terenie Zakładów Mechanicznych „BUMAR – ŁABĘDY” S.A.
  Zgodnie z Uchwałą Zarządu ZM „BUMAR-ŁABĘDY” S.A. realizacja zadania została powierzona  firmie: Firma Handlowo-Usługowa MAG, ul. Nieznanego Żołnierza 26a, 41-922 Radzionków
  Dziękujemy pozostałym firmom za wkład włożonej pracy i złożone oferty.
 • Rozstrzygnięto przetarg na Rozbiórkę i przebudowę części  Budynku Centrali Telefoniczne na działce 93/6 na terenie Zakładów Mechanicznych BUMAR –  ŁABĘDY S.A. w Gliwicach przy ul. Mechaników 9
  Zgodnie z Uchwałą Zarządu ZM „BUMAR-ŁABĘDY” S.A. realizacja zadania została powierzona  firmie: CIACH-PRIM Mirosław Ciach, ul. Piotrkowska 5/3, 45-304 Opole
  Dziękujemy pozostałym firmom za wkład włożonej pracy i złożone oferty.
 • Rozstrzygnięto przetarg na: Termomodernizację Hali na Wydziale 5300, na terenie Zakładów Mechanicznych ‘’BUMAR – ŁABĘDY’’ S.A. z siedzibą w Gliwicach Zgodnie z Uchwałą Zarządu ZM „BUMAR-ŁABĘDY” S.A. realizacja zadania została powierzona  firmie:  MILIMEX S.A., ul. Olimpijska 7,  41-100 Siemianowice Śląskie
  Dziękujemy pozostałym firmom za wkład włożonej pracy i złożone oferty.
 • Zgodnie z Uchwałą nr 26/VIII/2017 Zarządu Zakładów Mechanicznych „BUMAR-ŁABĘDY” S.A. z dnia 19.01.2017 r.  jest do sprzedania „ z wolnej ręki” samochód ciężarowy Renault Master nr rejestr. SG 1853C, nr inw. 7425-0783 za kwotę 12 398,40 brutto. Kontakt: 32/734 53 45.