• Przetarg nieograniczony nr KP/04/163/2017 pn „REMONT DACHÓW I OBRÓBEK BLACHARSKICH WRAZ Z WYMIANĄ  ODWODNIENIA NA OBIEKTACH ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA TERENIE SPÓŁKI ZAKŁADY MECHANICZNE  „BUMAR – ŁABĘDY” S.A. W RAMACH BIEŻĄCEJ KONSERWACJI

Ogłoszenie o przetargu KP/04/163/2017

Specyfikacja przedmiotu przetargu

Projekt umowy-SP dachy

Załącznik nr 1 – Potwierdzenie odbycia wizji lokalnej

Załącznik nr 2 – Wytyczne pod kosztorys dachy

Załącznik nr 4 – Zaświadczenie ZUS

Załącznik nr 5 – Zaświadczenie Urząd skarbowy

Załącznik nr 6 – Oświadczenie o zapoznaniu się z niniejszą specyfikacją

Załącznik nr 7 – deklaracja niezmienności ceny

Załącznik nr 8 – deklaracja wzór umowy

Załącznik nr 9 – Lokalizacje

Załącznik nr 10 do SPP – oświadczenie o poufności

Załącznik nr 11 do SPP – oświadczenie o spełnieniu warunków

 • Przetarg pisemny nieograniczony nr KP/01/47/2017 na „REMONT POMIESZCZEŃ SOCJALNYCH W OBIEKTACH HALI W-420 I W-440, NA TERENIE ZAKŁADÓW MECHANICZNYCH „BUMAR – ŁABĘDY” S.A.”

Ogłoszenie o przetargu KP/01/47/2017

Specyfikacja przedmiotu przetargu 

Załącznik-nr-1-Potwierdzenie-odbycia-wizji-lokalnej

Załącznik- nr- 2 – Tabela pod kosztorys ofertowy W420 i W440

Załącznik – nr-3- Projekt umowy W – 420 W 440

Załącznik-nr-4-Oświadczenie-o-zapoznaniu-się-z-niniejszą-specyfikacją

Załącznik-nr-5-deklaracja-niezmienności-ceny

Załącznik-nr-6-deklaracja-wzór-umowy

Załącznik-nr-7-Oświadczenie Wykonawcy o poufności

Załącznik-nr-8- Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

 

 • Przetarg pisemny nieograniczony nr- KP/10/296/2017 na sprzedaż nieruchomości ZLZ-TT

Ogłoszenie przetarg KP/10/296/2017

Regulamin przetargowy

Specyfikacja przedmiotu przetargu

Służebność przesyłu ZLZ-TT

Służebność przechodu i przejazdu ZLZ-TT

 

 • Przetarg na dostawę miału węglowego na sezon 2017/2018

Ogłoszenie przetarg KP_12_317_2017

SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU PRZETARGU

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3 formularz ofertowy

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6

Załącznik Nr 7 – wykaz wykonanych dostaw

Załącznik Nr 8 – wykaz samochodów

Załącznik nr 9 UMOWA na dostawę węgla wzór

Regulamin postępowań przetargowych

 

 • Przetarg: „sprzedaż nieruchomości, ruchomości, udziałów i wierzytelności Zakładu Galwanicznego „Łabędy” Sp. z o.o. w likwidacji”:

Elementy majątku ruchomego
INFORMACJA O SPÓŁCE
OGŁOSZENIE
Specyfikacja Postępowania Przetargowego KP_09_275_2017

 

 • Przetarg nieograniczony nr KP/08/228/2016/2017: ” Remont dachu hali W- 810 na terenie Zakładów Mechanicznych   „BUMAR –  ŁABĘDY” S.A.  w Gliwicach:

odpowiedzi na pytania 17.03.2017
Ogłoszenie Prztetarg
KP.08.228.2016.2017

Specyfikacja przedmiotu przetargu – KP.08.228.2016.2017
Załącznik nr 1 – Potwierdzenie odbycia wizji lokalnej
Załącznik nr 2 – Tabela pod kosztorys
Załącznik nr 3 projekt umowy
Załącznik nr 4 – Zaświadczenie ZUS
Załącznik nr 5 – Zaświadczenie Urząd skarbowy
Załącznik nr 6 – Oświadczenie o zapoznaniu się z niniejszą specyfikacją
Załącznik nr 7 – deklaracja niezmienności ceny
Załącznik nr 8 – deklaracja wzór umowy
Załącznik nr 9 do SPP – oświadczenie o poufności
Załącznik nr 10 do SPP – oświadczenie o spełnieniu warunków
Załącznik nr 11 do SPP – Szkic lokalizacyjny
Załącznik nr 13 do SPP – Dokumentacja fotograficzna

Załącznik nr 13 do SPP – Ekspertyza_konstrukcji_dach Hala 810
Załącznik nr 13 do SPP – Przekroje dzwigarów
Załącznik nr 13 do SPP – Rzut hali 810

 

 

 

 • Rozstrzygnięto przetarg na Modernizację oświetlenia dwóch hal Produkcyjnych Wydz. 5300 oraz Placu Prób.
  Zgodnie z Uchwałą Zarządu ZM „BUMAR-ŁABĘDY” S.A. realizacja zadania została powierzona Konsorcjum firm: ADAR SYSTEM, SORAJ INVEST,EMS PLAN.
  Dziękujemy pozostałym firmom za złożone oferty.
 • Rozstrzygnięto przetarg na Remont poszycia dachu wraz z dociepleniem oraz wymianą świetlików na poliwęglan komorowy w hali Wydziału 5000, V nawa
  Zgodnie z Uchwałą Zarządu ZM „BUMAR-ŁABĘDY” S.A. realizacja zadania została powierzona  firmie: LTL Sp. z o.o. Ul. Łańcuckiego 10a
  41-300 Dąbrowa Górnicza
  Dziękujemy pozostałym firmom za wkład włożonej pracy i złożone oferty.
 • Rozstrzygnięto przetarg na Termomodernizację hali na Wydziale 5000 wraz z przyległym biurowcem
  Zgodnie z Uchwałą Zarządu ZM „BUMAR-ŁABĘDY” S.A. realizacja zadania została powierzona  firmie: LTL Sp. z o.o. Ul. Łańcuckiego 10a
  41-300 Dąbrowa Górnicza
  Dziękujemy pozostałym firmom za wkład włożonej pracy i złożone oferty.
 • Rozstrzygnięto przetarg na Remont portierni towarowo-osobowej, przy V bramie, na terenie  Zakładów Mechanicznych  BUMAR – ŁABĘDY S.A.
  Zgodnie z Uchwałą Zarządu ZM „BUMAR-ŁABĘDY” S.A. realizacja zadania została powierzona  firmie: JS Invest Ul. Moniuszki 7, 40-005 Katowice
  Dziękujemy pozostałym firmom za wkład włożonej pracy i złożone oferty.
 • Rozstrzygnięto przetarg na Wykonanie remontu  pomieszczeń biurowych i sanitarnych na wydziale 4100 dla alokacji Magazynu Wysokiego Składowania  na terenie Zakładów Mechanicznych „BUMAR – ŁABĘDY” S.A.
  Zgodnie z Uchwałą Zarządu ZM „BUMAR-ŁABĘDY” S.A. realizacja zadania została powierzona  firmie: Firma Handlowo-Usługowa MAG, ul. Nieznanego Żołnierza 26a, 41-922 Radzionków
  Dziękujemy pozostałym firmom za wkład włożonej pracy i złożone oferty.
 • Rozstrzygnięto przetarg na Rozbiórkę i przebudowę części  Budynku Centrali Telefoniczne na działce 93/6 na terenie Zakładów Mechanicznych BUMAR –  ŁABĘDY S.A. w Gliwicach przy ul. Mechaników 9
  Zgodnie z Uchwałą Zarządu ZM „BUMAR-ŁABĘDY” S.A. realizacja zadania została powierzona  firmie: CIACH-PRIM Mirosław Ciach, ul. Piotrkowska 5/3, 45-304 Opole
  Dziękujemy pozostałym firmom za wkład włożonej pracy i złożone oferty.
 • Rozstrzygnięto przetarg na: Termomodernizację Hali na Wydziale 5300, na terenie Zakładów Mechanicznych ‘’BUMAR – ŁABĘDY’’ S.A. z siedzibą w Gliwicach Zgodnie z Uchwałą Zarządu ZM „BUMAR-ŁABĘDY” S.A. realizacja zadania została powierzona  firmie:  MILIMEX S.A., ul. Olimpijska 7,  41-100 Siemianowice Śląskie
  Dziękujemy pozostałym firmom za wkład włożonej pracy i złożone oferty.
 • Zgodnie z Uchwałą nr 26/VIII/2017 Zarządu Zakładów Mechanicznych „BUMAR-ŁABĘDY” S.A. z dnia 19.01.2017 r.  jest do sprzedania „ z wolnej ręki” samochód ciężarowy Renault Master nr rejestr. SG 1853C, nr inw. 7425-0783 za kwotę 12 398,40 brutto. Kontakt: 32/734 53 45.
 • Rozstrzygnięto przetarg nieograniczony nr KP/23/522/2016 na zadanie „Wykonanie remontu dachów i obróbek blacharskich na obiektach znajdujących się na terenie spółki zakłady Mechaniczne „BUMAR – ŁABĘDY” S.A.
  Zgodnie z Uchwałą Zarządu Zakładów Mechanicznych „BUMAR – ŁABĘDY” S.A. w Gliwicach realizacja zadania została powierzona Firmie AZO PIOTR GAWLIK 43 – 400 PUŃCÓW Ul. Boczna 6.
 • Rozstrzygnięto przetarg ograniczony nr KP/02/84/2017 na zadanie „Przegląd okresowy roczny wiosenny  obiektów wielkopowierzchniowych, kominów wysokościowych, oraz jesienny obiektów wielkopowierzchniowych i obiektów do 1000,0m2 na terenie Zakładów Mechanicznych „BUMAR – ŁABĘDY’’ S.A. w Gliwicach.
  Zgodnie z Uchwałą Zarządu ZM „BUMAR – ŁABĘDY’ S.A.  realizacja zadania została powierzona Firmie PHU „STRUO Marcin Ziemiański” z Będzina, 42 – 500 BĘDZIN, ul. Skalskiego 8/83.