Energia Elektryczna

Informujemy, że Prezes URE decyzją DSW.WKP/ 6.492.3.37.2016.MPi z dnia 13 października 2016 roku wyznaczył  Zakłady Mechaniczne „BUMAR – ŁABĘDY” S.A sprzedawcą zobowiązanym.

Informujemy, że Zarząd ZM „Bumar-Łabędy” S.A. Uchwałą Nr 402/VII/2013 z dnia 11.12.2013 r. zatwierdził Instrukcję Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej ZM „Bumar-Łabędy”S.A.

Proces Konsultacji IRiESD – 2013 r.

Zakłady Mechaniczne „BUMAR-Łabędy” S.A. nie są obecnie bezpośrednim Uczestnikiem Rynku Bilansującego. Sprzedawcą z urzędu na terenie działania OSD są Zakłady Mechaniczne „BUMAR-Łabędy” S.A.

Bliższych informacji udzielają pracownicy Biura ds. Gospodarki Energetycznej i Nadzoru Majątkowego.

Tel: (32) 734 54 14, (32) 734 54 13
Fax: (32) 734 54 06

ze@bumar.gliwice.pl