Wizyta Sekretarza Stanu

W dniu 8 sierpnia na zaproszenie Pana Prezesa Marka Grochowskiego, Zakłady Mechaniczne „BUMAR-ŁABĘDY” S.A. odwiedził Sekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej, Pan Sebastian Chwałek. Podczas wizyty zaprezentowano kompetencje i możliwości produkcyjne ZM „BUMAR-ŁABĘDY” S.A. oraz OBRUM. Pan Sekretarz z dużym entuzjazmem przyjął informację o powołaniu zespołu projektowego w ramach gliwickich spółek, który intensywnie pracuje nad koncepcją modernizacji czołgów rodziny T-72. Wspólna praca w ramach podziału kompetencji oraz wykorzystanie w pełni potencjału obydwu zakładów dają realne szanse na to, że ZM „BUMAR-ŁABĘDY” S.A. i OBRUM mogą stać się głównymi beneficjentami tego programu.