Przetargi i ogłoszenia

Postępowanie zakupowe w trybie przetargu nieograniczonego z zapytaniem ofertowym o nr KZ/04/88/2021 na:
Transmisja sygnałów z lokalnego centrum ostrzegania i powiadamianiu o zagrożeniu pożarowym Budynku Usług Technicznych do Centrum Odbiorczego Alarmów Pożarowych w Centrum Ratownictwa Gliwice oraz wykonywanie przeglądów, konserwacji i czynności obsługowych instalacji urządzeń transmisji alarmów i sygnałów uszkodzeniowych (UTAiSU), instalacji systemów sygnalizacji pożaru (SSP) i instalacji dźwiękowego systemu ostrzegawczego (DSO) Budynku Usług Technicznych w Zakładach Mechanicznych „BUMAR-ŁABĘDY” S.A. w okresie od dnia podpisania umowy do dnia 31.03.2022 r.

Termin składania ofert upływa w dniu 2.07.2021 r. o godz. 14:00