• Przetarg nieograniczony –  „Wykonanie termomodernizacji dachu wraz z uszczelnieniem świetlików i wymianą szklenia na płyty poliwęglanowe oraz wymianą obróbek blacharskich i rynien obiektu Hartowni wraz z aktualizacja audytu energetycznego”  na terenie Zakładów Mechanicznych „BUMAR – ŁABĘDY” S.A.” z siedzibą w Gliwicach przy ul. Mechaników 9

Ogłoszenie o przetargu nieogr HARTOWNIA ostateczne

Specyfikacja przedmiotu prztargu nr KP.05.206.2018

 Załącznik nr 1 – Potwierdzenie odbycia wizji lokalnej

Załącznik nr 2 – Wytyczne pod kosztorys hartownia

Załącznik nr 3 projekt umowy

Załącznik nr 4 – Zaświadczenie ZUS

Załącznik nr 5 – Zaświadczenie Urząd skarbowy

Załącznik nr 6 – Oświadczenie o zapoznaniu się z SPP POSADZKI

Załącznik nr 7 – Deklaracja niezmienności ceny

Załącznik nr 8 – Deklaracja wzór umowy

 Załącznik nr 9 – Zarys lokalizacji obiektu

Załącznik nr 10- Oświadczenie o poufności

Załącznik nr 11 – oświadczenie o spełnieniu warunków

Załącznik nr 12 – Audyt Hala 440 z 2013 r

 

 • Rozstrzygnięto przetarg na Modernizację oświetlenia dwóch hal Produkcyjnych Wydz. 5300 oraz Placu Prób.
  Zgodnie z Uchwałą Zarządu ZM „BUMAR-ŁABĘDY” S.A. realizacja zadania została powierzona Konsorcjum firm: ADAR SYSTEM, SORAJ INVEST,EMS PLAN.
  Dziękujemy pozostałym firmom za złożone oferty.
 • Rozstrzygnięto przetarg na Remont poszycia dachu wraz z dociepleniem oraz wymianą świetlików na poliwęglan komorowy w hali Wydziału 5000, V nawa
  Zgodnie z Uchwałą Zarządu ZM „BUMAR-ŁABĘDY” S.A. realizacja zadania została powierzona  firmie: LTL Sp. z o.o. Ul. Łańcuckiego 10a
  41-300 Dąbrowa Górnicza
  Dziękujemy pozostałym firmom za wkład włożonej pracy i złożone oferty.
 • Rozstrzygnięto przetarg na Termomodernizację hali na Wydziale 5000 wraz z przyległym biurowcem
  Zgodnie z Uchwałą Zarządu ZM „BUMAR-ŁABĘDY” S.A. realizacja zadania została powierzona  firmie: LTL Sp. z o.o. Ul. Łańcuckiego 10a
  41-300 Dąbrowa Górnicza
  Dziękujemy pozostałym firmom za wkład włożonej pracy i złożone oferty.
 • Rozstrzygnięto przetarg na Remont portierni towarowo-osobowej, przy V bramie, na terenie  Zakładów Mechanicznych  BUMAR – ŁABĘDY S.A.
  Zgodnie z Uchwałą Zarządu ZM „BUMAR-ŁABĘDY” S.A. realizacja zadania została powierzona  firmie: JS Invest Ul. Moniuszki 7, 40-005 Katowice
  Dziękujemy pozostałym firmom za wkład włożonej pracy i złożone oferty.
 • Rozstrzygnięto przetarg na Wykonanie remontu  pomieszczeń biurowych i sanitarnych na wydziale 4100 dla alokacji Magazynu Wysokiego Składowania  na terenie Zakładów Mechanicznych „BUMAR – ŁABĘDY” S.A.
  Zgodnie z Uchwałą Zarządu ZM „BUMAR-ŁABĘDY” S.A. realizacja zadania została powierzona  firmie: Firma Handlowo-Usługowa MAG, ul. Nieznanego Żołnierza 26a, 41-922 Radzionków
  Dziękujemy pozostałym firmom za wkład włożonej pracy i złożone oferty.
 • Rozstrzygnięto przetarg na Rozbiórkę i przebudowę części  Budynku Centrali Telefoniczne na działce 93/6 na terenie Zakładów Mechanicznych BUMAR –  ŁABĘDY S.A. w Gliwicach przy ul. Mechaników 9
  Zgodnie z Uchwałą Zarządu ZM „BUMAR-ŁABĘDY” S.A. realizacja zadania została powierzona  firmie: CIACH-PRIM Mirosław Ciach, ul. Piotrkowska 5/3, 45-304 Opole
  Dziękujemy pozostałym firmom za wkład włożonej pracy i złożone oferty.
 • Rozstrzygnięto przetarg na: Termomodernizację Hali na Wydziale 5300, na terenie Zakładów Mechanicznych ‘’BUMAR – ŁABĘDY’’ S.A. z siedzibą w Gliwicach Zgodnie z Uchwałą Zarządu ZM „BUMAR-ŁABĘDY” S.A. realizacja zadania została powierzona  firmie:  MILIMEX S.A., ul. Olimpijska 7,  41-100 Siemianowice Śląskie
  Dziękujemy pozostałym firmom za wkład włożonej pracy i złożone oferty.
 • Zgodnie z Uchwałą nr 26/VIII/2017 Zarządu Zakładów Mechanicznych „BUMAR-ŁABĘDY” S.A. z dnia 19.01.2017 r.  jest do sprzedania „ z wolnej ręki” samochód ciężarowy Renault Master nr rejestr. SG 1853C, nr inw. 7425-0783 za kwotę 12 398,40 brutto. Kontakt: 32/734 53 45.
 • Rozstrzygnięto przetarg nieograniczony nr KP/23/522/2016 na zadanie „Wykonanie remontu dachów i obróbek blacharskich na obiektach znajdujących się na terenie spółki zakłady Mechaniczne „BUMAR – ŁABĘDY” S.A.
  Zgodnie z Uchwałą Zarządu Zakładów Mechanicznych „BUMAR – ŁABĘDY” S.A. w Gliwicach realizacja zadania została powierzona Firmie AZO PIOTR GAWLIK 43 – 400 PUŃCÓW Ul. Boczna 6.
 • Rozstrzygnięto przetarg ograniczony nr KP/02/84/2017 na zadanie „Przegląd okresowy roczny wiosenny  obiektów wielkopowierzchniowych, kominów wysokościowych, oraz jesienny obiektów wielkopowierzchniowych i obiektów do 1000,0m2 na terenie Zakładów Mechanicznych „BUMAR – ŁABĘDY’’ S.A. w Gliwicach.
  Zgodnie z Uchwałą Zarządu ZM „BUMAR – ŁABĘDY’ S.A.  realizacja zadania została powierzona Firmie PHU „STRUO Marcin Ziemiański” z Będzina, 42 – 500 BĘDZIN, ul. Skalskiego 8/83.