Wizyta Posłów RP w Zakładach Mechanicznych „BUMAR-ŁABĘDY” S.A.

W dniu 02.03.2018r. w Zakładach Mechanicznych „BUMAR-ŁABĘDY” S.A. w Gliwicach gościła grupa Posłów RP VIII kadencji reprezentująca Koło Poselskie – Kukiz’15, w osobach: Poseł RP Barbara Chrobak, Poseł RP Grzegorz Długi oraz Poseł RP Krzysztof Sitarski .
Współorganizatorem spotkania był Przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”80 Marek Mnich. Ze strony Zakładów Mechanicznych „BUMAR-ŁABĘDY” S.A. w spotkaniu udział wzięli: Prezes Zarządu Marek Grochowski oraz Członek Zarządu Jan Panek. Strona związkowa reprezentowana była przez wszystkie organizacje związkowe działające w Spółce: Związek Zawodowy Przemysłu Elektromaszynowego reprezentował Wiceprzewodniczący Henryk Franik, NSZZ „Solidarność” – Wiceprzewodniczący Krzysztof Klupś, ZZ „Kontra” – Wiceprzewodnicząca Iwona Kempska i Zygfryd Pelka oraz współorganizatora: NSZZ „Solidarność”80 – Przewodniczący Andrzej Grabarczyk oraz Wiceprzewodniczący Marcin Kolarczyk. Podczas wizyty przedstawiciele Spółki zaprezentowali szerokie kompetencje oraz możliwości produkcyjno-remontowe Zakładów Mechanicznych „BUMAR-ŁABĘDY” S.A. na drodze współpracy z Ośrodkiem Badawczo – Rozwojowym Urządzeń Mechanicznych „OBRUM” sp. z o.o.