Gaz Ziemny

Zgodnie z wymogami obowiązującego prawa energetycznego (ustawa z dnia 10.04.1997r. z późn. zm.) przedsiębiorstwo nasze posiada następujące koncesje udzielone przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki związane z gazem ziemnym :

  • Dystrybucja paliw gazowych PPG/25/676/U/1/2/99/PK z dnia 08.07.1999 roku z późn. zm. 
  • Obrót paliwami gazowymi OPG/24/676/U/1/2/99/PK z dnia 08.07.1999 roku z późn. zm. 

Zgodnie z decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki DPE-4721-24(5)/2011/676/UA z dnia 18.03.2011 r. Zakłady Mechaniczne „BUMAR-Łabędy” S.A. zostały wyznaczone operatorem systemu dystrybucyjnego gazowego na okres od dnia 01 kwietnia 2011 r. na obszarze określonym w koncesji na dystrybucję paliw gazowych.”

 

Informacji dotyczących warunków świadczenia usług w zakresie sprzedaży gazu ziemnego   udzielają pracownicy Biura ds. Gospodarki Energetycznej i Nadzoru Majątkowego

tel. (32) 734 54 14, (32) 734 54 13

ze@bumar.gliwice.pl

 

 

 

Oferta :: Menu
;