IRiESD

Informujemy, że aktualnie obowiązuje  Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej zatwierdzona  przez Zarząd Zakładów Mechanicznych „BUMAR-ŁABĘDY” S.A. Uchwałą Nr 402/VII/2013 z dnia 11.12.2013 wraz z kartą aktualizacji nr 1/2017 wprowadzoną do stosowania z dniem 29 maja 2017 r.

IRiESD  z dnia 11 grudnia 2013 roku

Karta aktualizacji IRiESD nr 1/2017  z dnia 10 maja 2017 roku 

Oferta :: Menu
;