Taryfy

Aktualna taryfa dla energii elektrycznej w zakresie dystrybucji  ZM „BUMAR-ŁABĘDY” S.A. obowiązująca od 1 października 2018 r.

Decyzja Prezesa URE nr OKA.4211.23(7).2018.676.XIII.Est1 z dnia 14 września  2018 r.

Zmiana taryfy - Decyzja Prezesa URE nr OKA.4211.8.2019.Est1 z dnia 5 lutego  2019 r. 

Oferta :: Menu
;