Taryfy

Aktualna taryfa dla gazu ziemnego w zakresie dystrybucji  ZM „BUMAR-ŁABĘDY” S.A. obowiązująca od 1 maja 2019 r.

Decyzja Prezesa URE nr OKA.4212.4.2018.676.XIV.KT z dnia 19 marca 2019 r. 

Oferta :: Menu
;