Aktualności

Dzień Przemysłu 2019

Dzień Przemysłu 2019
21.03.2019

W dniu 21 marca br., w Centrum Konferencyjnym Wojska Polskiego przy ul. Żwirki i Wigury w Warszawie, przedstawiciele Zakładów Mechanicznych „BUMAR-ŁABĘDY” S.A. uczestniczyli w Konferencji Dzień Przemysłu.

W Konferencji wzięli udział m.in. przedstawiciele administracji rządowej, instytutów i ośrodków naukowych oraz przedsiębiorstw polskiego przemysłu obronnego. Wzorem lat ubiegłych wydarzenie to stanowiło okazję do wymiany wzajemnych informacji oraz oczekiwań w zakresie zaangażowania polskich podmiotów w procesie modernizacji technicznej Sił Zbrojnych RP oraz udziału w międzynarodowych inicjatywach obronnych.

Na wspólnej ekspozycji Zakłady Mechaniczne „BUMAR-ŁABĘDY” S.A. wraz z OBRUM sp. z o.o. zaprezentowały zakres swoich kompetencji oraz możliwości.