Aktualności

Ogłoszenie postępowanie kwalifikacyjne - Prezes Zarządu

Ogłoszenie postępowanie kwalifikacyjne - Prezes Zarządu
08.07.2024

RADA NADZORCZA
Zakładów Mechanicznych „BUMAR-ŁABĘDY” S.A. z siedzibą w Gliwicach
(dalej także „Spółka”),
działając na podstawie § 22 ust. 1 Statutu Spółki ogłasza wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego
na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki bieżącej X kadencji.