Aktualności

Rada Nadzorcza oddelegowała p.o. Prezesa Zarządu

Rada Nadzorcza oddelegowała p.o. Prezesa Zarządu
28.04.2021

 

W dniu 28 kwietnia br. Rada Nadzorcza Zakładów Mechanicznych
„BUMAR-ŁABĘDY” S.A. oddelegowała począwszy od dnia 28.04.2021 r.
do czasowego pełnienia obowiązków Prezesa Zarządu Spółki Panią
Monikę Kruczek do czasu zakończenia dotychczasowej IX kadencji Zarządu.