About us
Walne Zgromadzenie akcjonariuszy Spółki w dniu 11.06.2024r. powołało Radę Nadzorczą XI kadencji. Skład Rady Nadzorczej Zakładów Mechanicznych "BUMAR-ŁABĘDY" S.A. XI kadencji.
Edyta Jastrzębska
Chairman of the Supervisory Board
Joanna Łuszcz-Włodek
Member of the Supervisory Board
Sebastian Gramski
Member of the Supervisory Board
Andrzej Skoludek
Secretary of the Supervisory Board
Józef Pilch
Member of the Supervisory Board