Aktualności

Nie tylko jubileusz, czyli podsumowanie roku 2021

Nie tylko jubileusz, czyli podsumowanie roku 2021
11.01.2022

Minione dwanaście miesięcy to był pracowity czas dla Zakładów Mechanicznych „BUMAR – ŁABĘDY" S.A. W grudniu do Użytkowników trafiły kolejne wozy w ramach realizowanych obecnie kontraktów. Było to zwieńczenie całego roku ciężkiej pracy.

W 2021 roku do 19 Lubelskiej Brygady Zmechanizowanej  oraz 20 Bartoszyckiej Brygady Zmechanizowanej  trafiło łącznie 29 sztuk czołgów T-72 po remoncie i przeprowadzonej modyfikacji. Od początku realizacji umowy Spółka przekazała do Użytkowników łącznie 59 sztuk wozów. Obecnie trwa proces przygotowania kolejnych partii sprzętu zgodnie z wolumenem przewidzianym do realizacji w roku 2022.

Z końcem minionego roku zakończyły się także odbiory kolejnej partii czołgów Leopard 2A4 po modernizacji do standardu Leopard 2PL/M1. Spółka prowadzi modernizację wozów z równoczesnym wykonaniem przeglądów F6 oraz dodatkowym przywróceniem ich pełnej sprawności technicznej. Modernizacji podlega również baza szkoleniowa (symulatory i trenażery). Zmodernizowane wozy tego typu sukcesywnie są dostarczane do 1. Warszawskiej Brygady Pancernej z Wesołej oraz 10. Brygady Kawalerii Pancernej ze Świętoszowa. Od początku realizacji kontraktu do Użytkowników zostało przekazanych łącznie 25 sztuk czołgów Leopard 2PL. Leopard 2PL/M1 to najnowocześniejszy czołg będący obecnie na wyposażeniu Sił Zbrojnych RP. Wartym podkreślenia  jest fakt znaczącego udziału polskiego przemysłu w proces realizowanej modernizacji.

Rok 2021 to także kontynuacja realizacji umowy wieloletniej na remonty główne i konserwacyjne WZT-3. Z tegorocznej puli przekazano sprzęt do 9 Brygady Pancernej w Braniewie. W przyszłym roku pięć sztuk wozów po wykonanym remoncie głównym trafi do kolejnych jednostek.