Przetargi i ogłoszenia
Przetargi nieruchomości
Przetargi ruchomości
Regulamin postępowań
Ogłoszenia przetargowe
Rozstrzygnięcia
Dzierżawa/najem

Przystępujący do postępowania zakupowego zobowiązani są do zapoznania się z:
 Regulaminem Postępowań Zakupowych obowiązujących u Zamawiającego,
 Specyfikacją Przedmiotu Przetargu wraz z załącznikami,
 Projektem umowy,

Przedmiotowe materiały dostępne są na Wydziale 5000, w pokoju 123 Budynku Biurowego w Gliwicach przy ul. Mechaników 9, w godz. od 900 do 1300 po uprzednim zgłoszeniu pod numerem telefonicznym 502 307 274 lub 509 842 569 w dni robocze oraz na stronie internetowej:
http://bumar.gliwice.pl/przetargi-i-ogłoszenia/przetargi/

Dane projektowe prześlemy mailowo po zgłoszeniu się potencjalnego wykonawcy.
Oferty należy składać w terminie do 09.08.2019r. do godz. 12:00.

Ogłoszenia