Kontakt

Zakłady Mechaniczne
"BUMAR-ŁABĘDY" S.A.
ul. Mechaników 9
44-109 Gliwice

bumar@bumar.gliwice.pl
www.bumar.gliwice.pl


Osoby kontaktowe
Prezes Zarządu - Dyrektor Generalny
Sekretariat
fax: +48 32 734 50 02
Wiceprezes Zarządu ds. Technicznych i Produkcji
Sekretariat
fax: +48 32 734 68 03
Członek Zarządu ds. Relacji Społecznych
Sekretariat
fax: +48 32 734 68 03
Dyrektor Handlowy
fax: +48 32 734 58 50
Dyrektor Personalny
fax: +48 32 734 61 29
Dyrektor Biura Zarządu i Obsługi Prawnej
fax: +48 32 734 50 12
Kierownik Działu Logistyki
fax: +48 32 734 58 01
Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Biura
Główny Energetyk i Mechanik
fax: +48 32 734 68 03
Sprzedaż
fax: +48 32 734 58 50
Dział Obsługi Posprzedażowej
fax: +48 32 734 58 31
Dział Kontroli Jakości i ZKP
Obsługa akcjonariuszy i spraw związanych z akcjami Spółki
Finanse i Księgowość
fax: +48 32 734 64 03