Kontakt

Zakłady Mechaniczne
"BUMAR-ŁABĘDY" S.A.
ul. Mechaników 9
44-109 Gliwice

bumar@bumar.gliwice.pl
www.bumar.gliwice.pl


Osoby kontaktowe
Elżbieta Wawrzynkiewicz
Prezes Zarządu
Sekretariat Prezesa Zarządu
fax: +48 32 734 50 02
Monika Kruczek
Członek Zarządu ds. Produkcji i Relacji Społecznych
Sekretariat Członka Zarządu
fax: +48 32 734 69 11
Marek Kwiatek
Członek Zarządu ds. Finansowych
Sekretariat Członka Zarządu
Roman Czempik
Członek Zarządu ds. Technicznych
Sekretariat Członka Zarządu
fax: +48 32 734 68 03
Dariusz Rzepka
Dyrektor ds. Techniki
Sekretariat
fax: +48 32 734 68 03
Sławomir Jagosz
Dyrektor Produkcji
Sekretariat
fax: +48 32 734 68 03
Joanna Hatossy-Nogaj
Dyrektor Handlowy
Kontakt Dział sprzedaży
fax: +48 32 734 58 50
Patrycja Ostrowska-Popielska
Szef Biura Logistyki
Kontakt Biuro Logistyki
fax: +48 32 734 58 01
Andrzej Skoludek
Główny Energetyk
Zakład Energetyczny - Sekretariat
fax: +48 32 734 54 06
Waldemar Komar
Zastępca Kierownika Wydziału Odlewniczego
Wydział Odlewniczy
Danuta Katarzyna Sikora
Kierownik Wydziału Galwanicznego
Wydział Galwaniczny
Biura
Biuro Sprzedaży
fax: +48 32 734 58 50
Biuro Obsługi Posprzedażowej
fax: +48 32 734 58 31
Biuro Zarządu i Organizacji
fax: +48 32 734 50 12
Obsługa akcjonariuszy i spraw związanych z akcjami Spółki
Biuro Finansów
fax: +48 32 734 64 03
Biuro HR
fax: +48 32 734 61 29