Kontakt

Zakłady Mechaniczne
"BUMAR-ŁABĘDY" S.A.
ul. Mechaników 9
44-109 Gliwice

bumar@bumar.gliwice.pl
www.bumar.gliwice.pl


Osoby kontaktowe
Edyta Szymańska
Prezes Zarządu - Dyrektor Generalny
Sekretariat
fax: +48 32 734 65 11
Marek Kwiatek
Członek Zarządu - Dyrektor Finansowy
Sekretariat Członka Zarządu
Monika Kruczek
Członek Zarządu - Dyrektor Techniczny
Sekretariat Członka Zarządu
fax: +48 32 734 50 02
Sławomir Jagosz
Członek Zarządu – Dyrektor Produkcji i Relacji Społecznych
Sekretariat Członka Zarządu
fax: +48 32 734 50 02
Aleksander Wieczorek
Zastępca Dyrektora Handlowego
fax: +48 32 734 58 50
Marlena Janus - Jazgar
Dyrektor Personalny
Sekretariat
fax: +48 32 734 61 29
Anna Jankowska
Dyrektor Biura Zarządu i Obsługi Prawnej
Kontakt Biuro Zarządu i Obsługi Prawnej
fax: +48 32 734 50 12
Joanna Harwin
Kierownik Działu Logistyki
Kontakt Biuro Logistyki
fax: +48 32 734 58 01
Waldemar Komar
Zastępca Kierownika Wydziału Odlewniczego
Wydział Odlewniczy
Błażej Bilik
Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Biura
Główny Energetyk i Mechanik
fax: +48 32 734 54 06
Sprzedaż
fax: +48 32 734 58 50
Kontrola Jakości i Serwis
fax: +48 32 734 58 31
Obsługa akcjonariuszy i spraw związanych z akcjami Spółki
Finanse i Księgowość
fax: +48 32 734 64 03