O nas

Zakłady Mechaniczne „BUMAR-ŁABĘDY” S.A. z siedzibą w Gliwicach są jedną ze Spółek wchodzących w skład Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A. Są podmiotem zaliczanym do przedsiębiorstw o strategicznym znaczeniu dla obronności kraju. Firma specjalizuje się w produkcji, remontach oraz modernizacji sprzętu pancernego.

Posiadane ponad 70 letnie doświadczenie zarówno produkcyjne jak i technologiczne tworzy potencjał firmy, a kolejne generacje sprzętu pancernego dostarczanego Wojsku Polskiemu oraz odbiorcom zagranicznym, ugruntowały pozycję Spółki na krajowym i światowym rynku sprzętu oraz uzbrojenia.

Zakłady Mechaniczne „BUMAR-ŁABĘDY” Spółka Akcyjna

Rejestr Przedsiębiorców: Sąd Rejonowy w Gliwicach

X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS 16872

NIP: 631-010-20-11, REGON: 271829754, BDO: 000000104

Kapitał zakładowy: 134.552.085,00 zł

Kapitał wpłacony: 134.552.085,00 zł

Spółka posiada status dużego przedsiębiorcy