O nas


W Zakładach Mechanicznych „BUMAR-ŁABĘDY” S.A. realizowany jest projekt inwestycyjny sfinansowany ze środków Funduszu Inwestycji Kapitałowych, który ma na celu zwiększenie potencjału produkcyjnego armatohaubic KRAB w Grupie PGZ.

Celem realizowanej inwestycji jest:
- uruchomienie produkcji  armatohaubicy samobieżnej (AHS) KRAB w Spółce i osiągnięcie wolumenu produkcji 50 szt. na rok od 2028 roku
- dostosowanie stanu technicznego nieruchomości do współczesnych wymogów budowlanych w celu minimalizacji zużycia mediów energetycznych i osiągnięcia efektywnych wskaźników produkcji.
 
W ramach realizacji projektu powstanie nowoczesny obiekt z ogromnym potencjałem produkcyjnym, który będzie wykorzystywany dla potrzeb produkcji AHS KRAB, ale również stanie się częścią bazy infrastrukturalnej i kompetencyjnej do realizacji kolejnych programów i projektów realizowanych na potrzeby Sił Zbrojnych RP. Uelastycznienie produkcji pozwoli Spółce na dopasowanie do dynamicznie zmieniających się potrzeb i rosnących wolumenów zapotrzebowania.

Polska Grupa Zbrojeniowa na inwestycje w ZM Bumar otrzyma od Skarbu Państwa 850 000 000 zł co stanowić będzie 100% wartość inwestycji. Zakończenie procesu inwestycyjnego planowane jest na koniec 2027 roku.

 

`