O nas
Elżbieta Wawrzynkiewicz
Prezes Zarządu
Monika Kruczek
Członek Zarządu ds. Produkcji i Relacji Społecznych
Członek Zarządu
ds. Finansowych
Członek Zarządu
ds. Technicznych