O nas
Walne Zgromadzenie akcjonariuszy Spółki w dniu 11.06.2024r. powołało Radę Nadzorczą XI kadencji. Skład Rady Nadzorczej ZM "BUMAR-ŁABĘDY" S.A.
Edyta Jastrzębska
Przewodnicząca Rady Nadzorczej
Leszek Wieczorek
Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
Joanna Harwin
Sekretarz Rady Nadzorczej
Natalia Koch
Członek Rady Nadzorczej
Marek Sapa
Członek Rady Nadzorczej