O nas
Grzegorz Domański
Przewodniczący Rady Nadzorczej
Hanna Szeska-Grudzińska
Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej
Joanna Łuszcz-Włodek
Członek Rady Nadzorczej
Sebastian Gramski
Członek Rady Nadzorczej
Andrzej Skoludek
Sekretarz Rady Nadzorczej
Józef Pilch
Członek Rady Nadzorczej