Aktualności

Podsumowanie roku 2023

Podsumowanie roku 2023
14.12.2023

Upływający rok był dla Zakładów Mechanicznych „BUMAR-ŁABĘDY” S.A. bardzo intensywnym i pracowitym czasem. Spółka sukcesywnie przekazywała zmodernizowane i wyremontowane wozy w ramach realizowanych kontraktów oraz umów wykonawczych.

Do użytkownika trafiło 14 czołgów Leopard zmodernizowanych do wersji 2PL. Cztery kolejne wozy  są w trakcie przygotowywań do odbiorów, które powinny się odbyć jeszcze  w tym roku. Zwiększenie liczby zmodernizowanych czołgów w porównaniu do tempa z lat ubiegłych było możliwe dzięki optymalizacji całego procesu prac wykonywanych na poszczególnych etapach modernizacji. Do wojska spółka przekazała również 29 czołgów T-72 po przeprowadzonym remoncie wraz z modyfikacją. Dwa kolejne wozy są w trakcie prób poligonowych i zostaną  przygotowane do odbiorów jeszcze w tym roku.
Zakład na bieżąco realizuje również remonty główne i konserwacyjne czołgów PT-91. Kontynuowane są także projekty dotyczące remontów wozów zabezpieczenia technicznego (WZT).

Realizacja wszystkich powyższych działań  sprawiła, że kolejny rok z rzędu Spółka zakończy z zyskiem. Czeka nas jeszcze realizacja kilku zadań, które wpłyną na ostateczny wynik finansowy naszego przedsiębiorstwa niemniej jednak prognoza wskazuje, że będzie on oscylował na poziomie 50 mln zł.

W ramach działań wspierających Ukrainę w tym roku w spółce został  utworzony hub serwisowy sprzętu pancernego wykorzystywanego przez armię ukraińską. Z uwagi na powagę sytuacji prace związane z jego powołaniem zostały wykonane w rekordowo krótkim - niespełna dwumiesięcznym okresie. Spółka w sposób kompleksowy zajęła się sprzętem, rozpoczynając od weryfikacji uszkodzeń i oceny stanu faktycznego każdego z kilku pojazdów. Pierwsze czołgi sprawnie zostały przywrócone do pełnej gotowości bojowej i wróciły na front. Prace nad kolejnymi wozami trwają. Doświadczenie zakładu w zakresie zarówno produkcji, jak i prowadzenia przeglądów, remontów, doposażenia oraz modernizacji sprzętu pancernego stanowi kluczową pomoc w utrzymaniu zdolności obronnych wojsk Ukrainy.

W najbliższych latach spółka zdobędzie nowe kompetencje w obszarze sprzętu artyleryjskiego, za sprawą realizowanego projektu inwestycyjnego związanego z wybudowaniem nowej linii technologicznej do produkcji armatohaubic Krab. Zakład otrzymał na tę inwestycję od Skarbu Państwa 850 mln zł, a jej zakończenie planowane jest na koniec 2027 r. Planowane w Gliwicach uruchomienie nowej linii produkcyjnej pozwoli skokowo zwiększyć liczbę produkowanych haubic samobieżnych. Jest też przykładem optymalizacji potencjału i możliwości produkcyjnych w ramach Grupy Kapitałowej.

Miniony rok to również konsekwentne poszukiwanie fachowców, którzy będą w stanie podołać obecnym i przyszłym wyzwaniom stawianym przed Bumarem. Już dziś spółka rekrutuje specjalistów  z  obszarów administracyjnych, produkcyjnych, konstrukcyjnych, technologicznych, a także daje szansę stażystom i praktykantom chcącym zdobyć doświadczenie oraz rozpocząć rozwój swojej ścieżki zawodowej przy projektach zbrojeniowych. Od  wielu lat zakład współpracuje z Zespołem Szkół im. Gen. Stefana Roweckiego „Grota” w Gliwicach, gdzie funkcjonuje objęta patronatem zakładu klasa. W 2023 roku za konsekwentnie realizowaną politykę personalną spółka otrzymała tytuł SOLIDNY PRACODAWCA XX-LECIA.

Podobnie jak w latach poprzednich Bumar regularnie odwiedzali goście krajowi i zagraniczni. W ramach programu przygotowującego przyszłych attaché wojskowych w spółce gościli oficerowie uczestniczący w studiach kierunkowych realizowanych w Akademii Sztuki Wojennej. W spółce wizyty składali również premier i minister obrony, co przełożyło się na uzyskanie wspomnianego już dokapitalizowania.

Rok 2023 zapisze się także w historii zakładu jako konsekwentne realizowanie strategii budowania trwałych relacji ze społecznością lokalną. Po raz kolejny spółka wsparła wiele inicjatyw odpowiadając na potrzeby innych, pamiętając o bohaterach, uczestnikach walk o wolną i niepodległą Polskę.