Aktualności

Wybór Zarządu X kadencji

Wybór Zarządu X kadencji
30.07.2021

Rada Nadzorcza
Spółki Zakłady Mechaniczne
„BUMAR-ŁABĘDY” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Gliwicach,
działając na podstawie §21 oraz §22 Statutu Spółki
dokonała wyboru Zarządu Spółki X kadencji w osobach:


p.o. Prezes Zarządu – Dyrektor Generalny

oraz Członek Zarządu - Dyrektor Techniczny - Monika Kruczek


Członek Zarządu – Dyrektor Finansowy -  Marek Kwiatek


   Członek Zarządu – Dyrektor Produkcji i Relacji Społecznych
- Sławomir Jagosz


Uchwały dotyczące powyższych wyborów obowiązującą od dnia 30 lipca 2021r. tj. od dnia zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego Spółki oraz Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020r. przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Zakłady Mechaniczne „BUMAR-ŁABĘDY” S.A.